A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Kỳ họp thứ 21 của UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 31/10, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Ghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Toàn cảnh Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 8 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh, Tổng Công ty Khánh Việt; UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, các đảng viên được kiểm tra đã chấp hành việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa, 3 chi ủy chi bộ chi nhánh và 5 đảng viên có liên quan, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Chi ủy chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để nhiều Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cho phép hiến đất, làm đường, tách thửa, chuyển nhượng không đúng quy định, vi phạm pháp luật về đất đai, làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch và sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, nhiều cán bộ, đảng viên thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Chi ủy chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Nha Trang đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Nha Trang cho phép hiến đất, làm đường, tách thửa không đúng quy định, vi phạm pháp luật đất đai, kéo dài đến tháng 9/2022 mặc dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý đất đai.

Chi ủy chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh thực hiện tách thửa không đúng quy định, vi phạm pháp luật về đất đai.

Chi ủy chi bộ Chi nhánh Tài nguyên - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh cho phép việc hiến đất, làm đường, tách thửa, chuyển nhượng không đúng quy định, vi phạm pháp luật về đất đai; thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên để xảy ra việc tham nhũng trong Chi bộ.

Đối với các cá nhân: Đồng chí Hoàng Lê Lin, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư chi bộ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa, để một số Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và nhiều cán bộ cấp dưới cho phép hiến đất, làm đường, tách thửa, chuyển nhượng không đúng quy định, vi phạm pháp luật về đất đai đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch và sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Quang, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa thiếu trách nhiệm trong việc ký duyệt các mảnh trích đo địa chính không phù hợp với phương án tách thửa đã được phê duyệt; ký văn bản hướng dẫn không cụ thể, không rõ ràng dẫn đến việc cấp dưới cho phép hiến đất, làm đường, tách thửa, chuyển nhượng không đúng quy định pháp luật về đất đai; chịu một phần trách nhiệm trong việc thực hiện chưa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa, để cho một số Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và nhiều cán bộ vi phạm pháp luật về đất đai đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đồng chí Phan Thái Sỹ, Bí thư chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Nha Trang chịu trách nhiệm chính trong việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Nha Trang cho phép hiến đất, làm đường, tách thửa không đúng quy định, vi phạm pháp luật đất đai, kéo dài đến tháng 9/2022 mặc dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý đất đai.

Đồng chí Huỳnh Hữu Hạnh, Bí thư chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh chịu trách nhiệm chính trong việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện cho phép hiến đất, làm đường, tách thửa, chuyển nhượng không đúng quy định, vi phạm pháp luật về đất đai. Đồng chí Lê Xuân Khoa, Phó Bí thư Chi bộ Tài nguyên - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh chịu trách nhiệm chính trong việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện cho phép hiến đất, làm đường, tách thửa, chuyển nhượng không đúng quy định, vi phạm pháp luật về đất đai; để cho cấp dưới do mình quản lý trực tiếp vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách đối với Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa, Chi ủy chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Nha Trang và các đồng chí Hoàng Lê Lin, Võ Ngọc Quang, Huỳnh Hữu Hạnh, Lê Xuân Khoa; cảnh cáo đối với đồng chí Phan Thái Sỹ. Yêu cầu Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh và Chi ủy Chi bộ Tài nguyên - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

3. Thông qua báo cáo tình hình đơn thư tháng 7, 8, 9, 10 năm 2023. Trong 4 tháng vừa qua, UBKT Tỉnh ủy đã tiếp nhận và xử lý 56 đơn thư khiếu nại, phản ánh, tố cáo. Đơn thư đã được UBKT Tỉnh ủy xử lý kịp thời, đúng quy định, đến nay không có tình trạng đơn thư tồn đọng chưa xem xét, giải quyết./.

L.Đ


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu