A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị chuyên đề “Thực trạng, kinh nghiệm và cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh…”

Chiều 23/2, UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng, kinh nghiệm và cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy. Về phía Cơ quan UBKT Trung ương có đại diện lãnh đạo Vụ Địa bàn VII, Cơ quan UBKT Trung ương.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Bình Thuận, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 24, công tác quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố cơ bản đã khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây và đạt được một số kết quả. Trong đó, đã tổng hợp được số liệu kiểm kê, rà soát đối với các loại đất, nhà, công trình và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng. Cùng với đó, đã đánh giá được tổng thể thực trạng, hiệu quả mô hình quản lý nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; tháo gỡ nhiều vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng và bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, giúp thành phố có kế hoạch bố trí, sử dụng nhà, đất cho các cơ quan, đơn vị làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư xây dựng và các chính sách về nhà ở bảo đảm cho công tác quản lý được chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định và giải quyết các tồn đọng trong thời gian qua.

Qua thực hiện cũng đã phát hiện những bất cập của cơ chế, chính sách, văn bản, quy định của Nhà nước và các khó khăn, vướng mắc về quản lý, sử dụng nhà, đất, từ đó ban hành bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn; đồng thời, phối hợp, làm việc trực tiếp, kiến nghị Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng, khai thác nhà, đất giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý để xử lý phù hợp với thực tiễn; đã tổng hợp và hệ thống được số lượng, hồ sơ pháp lý nhà, đất do các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng trên địa bàn, thuận tiện cho Ban Chỉ đạo 167 Thành phố Hồ Chí Minh trong việc theo dõi, báo cáo cơ quan cấp trên theo yêu cầu. Từng bước đưa việc quản lý, sử dụng nhà, đất công vào nền nếp, tách biệt được giữa nhà ở, đất ở với công sở, nhiều cơ sở nhà đất chuyển giao cho ngành nhà đất địa phương quản lý để xử lý theo quy định.

Cũng theo đồng chí Phan Thị Bình Thuận, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, cơ quan chức năng về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn đã được tăng cường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước để kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với nhà, đất công.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh 2 yêu cầu của Chỉ thị 24 gồm rà soát thống kê để nắm chắc nguồn lực và khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài sản công. Thời gian qua các đơn vị đã nhận thức rất sâu sắc tinh thần Chỉ thị 24, thể hiện ở việc không chỉ tập trung vào quản lý sử dụng mà còn đặt ra vấn đề phải gắn với phát triển nguồn tài sản công, tạo ra tài sản cho thế hệ sau. Tuy nhiên, đồng chí nhìn nhận quá trình quản lý khai thác cũng còn tình trạng phức tạp, dẫn đến thất thoát tài sản, sai phạm của một số tổ chức, cá nhân.

Trong thời gian tới, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu, Ban cán sự đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy thành phố Thủ Đức, lãnh đạo các đơn vị nắm giữ tài sản công rà soát lại những việc đã và chưa làm được; củng cố các tổ công tác Chỉ thị 24. Vận dụng Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện những nội dung chưa có quy định, hoặc quy định còn chồng chéo.

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp thu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Chỉ thị 24 được ban hành với ý nghĩa nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong quản lý đất công, nhà công trên địa bàn thành phố; từng bước chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, sai phạm và tiến tới nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Cấp ủy, UBKT các cấp nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa tác dụng của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 24 về công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của nhà nước. Đồng chí Dương Ngọc Hải nhấn mạnh phải xem xét công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về nội dung này là nhiệm vụ thường xuyên, quá trình thực hiện phải luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, của cấp ủy cùng cấp và UBKT cấp trên. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tự kiểm công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Nhà nước. Đồng thời đẩy mạnh việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên để phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, các trường hợp có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước được giao quản lý và sử dụng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong lĩnh vực quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hải Hà


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu