A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2024

Chiều 8/7, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Cơ quan UBKT Trung ương; Thường trực cấp ủy, chủ nhiệm UBKT và cán bộ chuyên trách UBKT các đảng ủy trực thuộc…

Đại biểu dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Khối, các cấp ủy trực thuộc đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã kịp thời tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sátkỷ luật của Đảng; xây dựng, ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 bảo đảm toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kết quả: Các đảng ủy trực thuộc đã kiểm tra 201 tổ chức đảng cấp dưới1916 đảng viên (có 184 cấp ủy viên các cấp); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên; giám sát chuyên đề 251 tổ chức đảng, 1866 đảng viên (có 204 cấp ủy viên các cấp); thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng (Khiển trách 08, cảnh cáo 02) và 81 đảng viên (Khiển trách 51, cách chức 01, khai trừ 29). UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 16 tổ chức đảng, 59 đảng viên; kiểm tra 170 tổ chức đảng, 151 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 269 tổ chức đảng, 187 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 01 đảng viên; thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng07 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị: Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2024; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng; làm tốt công tác giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình từ cơ sở để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ khi mới manh nha. Quan tâm kiện toàn bộ máy của UBKT các cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Minh Ngọc


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu