A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cụm thi đua 4, UBKT Thành ủy Tp Hồ Chí Minh giao ban công tác Quý I năm 2024

Ngày 29/3, tại huyện Cần Giờ, Cụm thi đua 4 (UBKT Huyện ủy 05 huyện: Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè) tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024 và giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I/2024. Hội nghị do đồng chí Đỗ Thị Lâm Tuyền, y viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy huyện Hóc Môn - Trưởng cụm chủ trì.

Các đơn vị Cụm thi đua 4 ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua 4 đã tiến hành ký kết giao ước, thực hiện thi đua theo các chỉ tiêu đăng ký và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 của UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; tập trung thảo luận kết quả hoạt động Cụm thi đua 4 quý I/2024; Quy chế tổ chức, hoạt động của Cụm thi đua 4 năm 2024; Chương trình hoạt động của Cụm thi đua 4 năm 2024.

Theo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I/2024 của Cụm thi đua 4 cho thấy, các đơn vị trong Cụm thi đua đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 theo quy định của Điều lệ Đảng; đăng ký chỉ tiêu, nội dung thi đua năm 2024 bảo đảm thời gian quy định. Tập trung phối hợp các ban xây dựng Đảng tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30 và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng; đồng thời, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Trong quý I/2024, UBKT Huyện ủy 05 huyện ngoại thành đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai Quyết định, thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 09 tổ chức đảng và 08 đảng viên; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai quyết định giám sát chuyên đề đối với 07 tổ chức đảng, 08 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyết định số 1905/QĐ-UBND, ngày 07/10/2022 của Ủy ban nhân dân Huyện về ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom tại nguồn và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Trong quý I/2024, đã thi hành kỷ luật 29 đảng viên. UBKT Huyện ủy các huyện đã tiếp nhận 14 đơn phản ánh, 11 đơn kiến nghị và 01 đơn tố giác; tiến hành xem xét nội dung đơn và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết…

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận Chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng giữa UBKT Huyện ủy với các tổ chức đảng thuộc loại hình lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Cần Giờ”. Qua đó làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn cần khắc phục và một số kinh nghiệm trong phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Quý II/2024, các đơn vị trong Cụm thi đua 4 tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ theo chương trình đề ra; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy.

Nguyễn Thành An


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu