A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên chính khu vực phía Nam năm 2023

Sáng 07/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBKT Trung ương tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên chính khu vực phía Nam năm 2023. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự Lễ khai giảng.

Tham dự Lễ Khai giảng có các đồng chí: Trần Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, Cơ quan UBKT Trung ương, Trưởng Ban tổ chức lớp; đại diện các vụ, đơn vị của Cơ quan UBKT Trung ương cùng 181 cán bộ, công chức đang công tác trong Ngành Kiểm tra Đảng tại Cơ quan UBKT Trung ương, các địa phương, đơn vị thuộc khu vực phía Nam.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên chính khu vực phía Nam năm 2023 diễn ra từ ngày 7-11/8. Giảng viên gồm các đồng chí Thành viên UBKT Trung ương, lãnh đạo cấp vụ thuộc Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí lãnh đạo cấp tổng cục, vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Theo nội dung chương trình bồi dưỡng, các giảng viên tập trung trao đổi về các nội dung theo các chuyên đề: Quan điểm của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kỹ năng xây dựng kế hoạch và thẩm tra, xác minh trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đạo đức lối sống và những phạm vi thường gặp; Kỹ năng xây dựng kế hoạch và thực hiện thẩm tra, xác minh trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; Kỹ năng xây dựng kế hoạch và thực hiện thẩm tra, xác minh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; Kỹ năng xây dựng và thực hiện thẩm tra, xác minh trong hoạt động tư pháp; Kỹ năng xây dựng và thực hiện thẩm tra, xác minh trong việc ban hành tổ chức thực hiện quy chế làm việc và công tác tổ chức cán bộ; Kỹ năng xây dựng kế hoạch và thực hiện thẩm tra, xác minh trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường.

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, Trưởng Ban tổ chức lớp công bố quyết định mở lớp.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay, UBKT Trung ương đã mở được 9 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 1.700 cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát ở 3 ngạch: Kiểm tra viên, Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp. Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đều được đánh giá tốt, có nhiều điểm mới về nội dung và phương pháp tổ chức; chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập từng bước được nâng cao. Từ đầu năm 2023 đến nay, UBKT Trung ương đã hoàn thành 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra (2 lớp Kiểm tra viên và 01 lớp Kiểm tra viên chính) cho 630 học viên đạt kết quả tốt; đây là lớp thứ tư theo chương trình, kế hoạch năm 2023.

Nhằm không ngừng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong giai đoạn mới hiện nay, UBKT Trung ương đã điều chỉnh, thay đổi chương trình, đổi mới cơ bản về nội dung các chuyên đề bồi dưỡng theo ngạch Kiểm tra viên chính, đề cập sâu hơn đến các vấn đề trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thẩm tra xác minh trong kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực như: Quản lý sử dụng đất đai, đầu tư công... Kết thúc việc nghiên cứu chuyên đề, các học viên sẽ viết báo cáo thu hoạch; kết quả bài viết báo cáo thu hoạch là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành chương trình khóa học và là cơ sở để cấp chứng chỉ ngạch Kiểm tra viên chính cho học mỗi học viên. Việc tổ chức thành công lớp học là hoạt động thiết thực chào mừng 75 ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng. 

Để lớp học đạt kết quả cao, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu Ban tổ chức Lớp học và các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của Lớp học, đảm bảo yêu cầu, kế hoạch và chương trình đã đề ra.

Quang cảnh lớp học 

Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên được nghe P. Giáo sư - Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày, trao đổi chuyên đề Quan điểm của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ./.

 Hải Hà

 


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu