A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý III/2023 các tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn IA

Chiều 24/10, tại tỉnh Hải Dương, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý III/2023 các tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn IA. Các đồng chí: Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương: Cao Văn Thống, Vũ Khắc Hùng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương: Đào Thế Hoằng, Lê Nguyễn Nam Ninh; đại diện cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc gồm 23 đơn vị khu vực Vụ Địa bàn IA; các đồng chí đại diện các v, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương cán bộ Vụ Địa bàn IA; lãnh đạo, cán bộ UBKT Tỉnh ủy Hải Dương.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Chào mừng Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương thông tin một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương. Tỉnh Hải Dương luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ quan trọng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh Hội nghị giao ban là cơ hội để tỉnh Hải Dương và các tỉnh, ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của UBKT Trung ương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn IA báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Quý III, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023 của các đơn vị Vụ Địa bàn IA.

Đồng chí Lê Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn IA trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Cấp ủy, UBKT các cấp chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các quy định, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Vụ Địa bàn IA chủ động, tích cực phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ủy ban: Tham gia ý kiến xây dựng Đề án và quy định để trình Trung ương quyết định về công tác luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; thẩm định về nhân sự 40 cán bộ các đơn vị thuộc địa bàn theo dõi được giới thiệu quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; quy hoạch, bổ nhiệm, điều động 93 cán bộ diện Trung ương quản lý ở các đơn vị; thẩm định đề nghị thăng cấp bậc hàm 98 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang; thẩm định về khen thưởng bậc cao đối với 26 tập thể và 126 cá nhân.

Cấp ủy các địa phương, đơn vị kiểm tra 5.025 tổ chức đảng và 53.865 đảng viên, trong đó có 8.726 là cấp ủy viên các cấp (chiếm 16,2%); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 18 tổ chức đảng và 141 đảng viên. Cấp ủy các cấp giám sát 2.628 tổ chức đảng và 23.780 đảng viên, trong đó có 4.233 cấp ủy viên các cấp (chiếm 17,7 %); qua giám sát chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 16 đảng viên.

UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 205 tổ chức đảng và 896 đảng viên (trong đó 522 cấp ủy viên, chiếm 58,2 %); kết luận phải thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng và 162 đảng viên (trong đó có 16 cấp ủy viên). UBKT các cấp giám sát 2.314 tổ chức đảng và 3.073 đảng viên, trong đó có 2.272 cấp ủy viên (chiếm 73,9%); qua giám sát chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 03 tổ chức đảng và 62 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng đối với 5.314 tổ chức đảng và 6.923 đảng viên; kết luận phải thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng và 162 đảng viên (trong đó có 16 cấp ủy viên). Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 56 tổ chức đảng và 1.568 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 49 tổ chức đảng và 1.466 đảng viên; cấp ủy và UBKT các địa phương, đơn vị đã tiếp nhận 1.505 đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh...

Cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, bố trí, sắp xếp cán bộ cơ bản phù hợp với năng lực, trình độ, chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ. UBKT các cấp kịp thời tham mưu cấp ủy kiện toàn nhân sự UBKT các cấp ủy trực thuộc; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch UBKT các cấp giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong khu vực Vụ Địa bàn IA còn một số hạn chế đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chất lượng, hiệu quả kiểm tra của cấp ủy một số nơi còn hạn chế. Một số UBKT thực hiện chưa hiệu quả công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên đối với địa bàn để kịp thời phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, không kịp thời đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tiến độ thực hiện chỉ đạo của UBKT Trung ương về việc kiểm tra các dự án/gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái AIC của phần lớn các cấp ủy, UBKT thực hiện còn chậm so với yêu cầu của UBKT Trung ương; công tác giám sát chuyên đề của cấp ủy, UBKT một số địa phương, đơn vị vẫn còn hình thức, chất lượng và hiệu quả còn hạn chế; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; công tác phối hợp giữa các tổ chức đảng với UBKT Trung ương và Vụ Địa bàn IA về chế độ thông tin, báo cáo có lúc chưa đầy đủ, kịp thời…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe 10 ý kiến tham gia thảo luận của đại diện các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, đảng ủy, UBKT trong địa bàn. Các ý kiến đều thống nhất cao với Dự thảo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong Quý III/2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý IV/2023. Đồng thời các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo công tác kiểm tra theo Quy định số 97, Quy định số 69 của Bộ Chính trị… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những vướng mắc, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương ghi nhận các ý kiến phát biểu rất trách nhiệm, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, nêu được những vấn đề thực tiễn của các địa phương, đơn vị. Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, đồng chí Trần Văn Rón đề nghị cấp ủy, UBKT các đơn vị trong khu vực Vụ Địa bàn IA quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp rà soát, hoàn chỉnh quy trình, quy định về kiểm tra, giám sát từ đó có những kiến nghị, đề xuất phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; theo dõi, đôn đốc các chương trình kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến hành các công tác liên quan việc kiểm tra kê khai tài sản năm 2023, chuẩn bị kế hoạch cho năm 2024; phối hợp với Vụ Địa bàn IA về những vấn đề bất cập nảy sinh, báo cáo các cấp chức năng xử lý kịp thời, dứt điểm.

Mạnh Tiến


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu