A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thư Chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 của đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương

THƯ CHÚC MNG NĂM MI

Nhân dịp bước sang năm mới 2024 và đón Tết cổ truyền Giáp Thìn, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tôi trân trọng gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Kiểm tra Đảng những tình cảm và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp hơn nhiều so với dự báo, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tình hình chính trị ổn định; kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại được triển khai sôi động, sâu rộng, hiệu quả.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Năm 2024, Ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các nhiệm vụ, giải pháp trong chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Mỗi cán bộ kiểm tra phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng “tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, phát huy truyền thống vẻ vang hơn 75 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Kiểm tra Đảng

Xin chúc các đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!                            

 


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu