A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Kỳ thi nâng ngạch công chức từ Kiểm tra viên chính lên ngạch Kiểm tra viên cao cấp năm 2023

Chiều 6/12, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Hội đồng thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2023 của UBKT Trung ương tổ chức khai mạc Kỳ thi nâng ngạch công chức từ Kiểm tra viên chính lên ngạch Kiểm tra viên cao cấp năm 2023.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch; Đinh Hữu Thành, Ủy viên UBKT Trung ương, Trưởng Ban Coi thi; Trần Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, các đồng chí thành viên của Hội đồng thi, Ban giám sát, Ban coi thi, Tổ giúp việc Hội đồng thi cùng 56 đồng chí tham dự Kỳ thi nâng ngạch Kiểm tra viên cao cấp năm 2023.

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi công bố các quyết định của UBKT Trung ương và Chủ tịch Hội đồng thi. Để triển khai tổ chức các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2023, căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, UBKT Trung ương đã khảo sát và xây dựng Đề án thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng. Tại kỳ thi nâng ngạch Kiểm tra viên cao cấp có 27/66 đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi. Quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt của các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức được tiến hành chặt chẽ, Hội đồng thi đã thẩm định lựa chọn được 56 đồng chí đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để triệu tập về tham dự Kỳ thi nâng ngạch Kiểm tra viên cao cấp. Hội đồng thi đã tạo điều kiện tối đa cho thí sinh được tiếp cận sớm tài liệu và ngân hàng câu hỏi ôn thi trắc nghiệm, công khai 12 chủ đề, hướng dẫn kết cấu một số nội dung chính của đề án để việc ôn, chuẩn bị đề án có hiệu quả hơn.

Tại kỳ thi lần này, các thí sinh dự thi sẽ tham gia 3 môn thi: Môn tiếng Anh (môn điều kiện) thi trắc nghiệm trên máy vi tính; nội dung thi nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh theo yêu cầu vị trí việc làm của ngạch kiểm tra viên cao cấp (trình độ C). Môn kiến thức chung (môn điều kiện) thi trắc nghiệm trên máy vi tính; nội dung thi tập trung vào các nội dung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, công tác quản lý hành chính nhà nước… Môn chuyên môn, nghiệp vụ có 2 bài thi: Bài thi viết đề án. Thời gian thi viết đề án tối đa là 08 tiếng; các đề án thuộc 12 chủ đề đã được công khai trong Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW-HĐTNN, ngày 6/11/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch. Bài thi bảo vệ đề án: Thí sinh phải chuẩn bị bản tóm tắt nội dung đề án đã viết của mình để bảo vệ đề án trước Ban chấm thi bảo vệ đề án; thời gian bảo vệ đề án tối đa là 30 phút/thí sinh.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc kỳ thi, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thi nêu rõ: Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hằng năm thể hiện sự quan tâm sâu sát, thiết thực của các cấp ủy Đảng, của UBKT Trung ương đối với cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra của Đảng nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra. Xây dựng đội ngũ công chức có đủ năng lực, phẩm chất là yếu tố quan trọng quyết định hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ… Kỳ thi không chỉ giúp đánh giá chất lượng công chức mà còn là cơ hội để các công chức tự đánh giá bản thân, từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện năng lực thực thi công vụ.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch đề nghị: Các thí sinh tham dự kỳ thi tập trung phát huy hết khả năng của mình để làm bài thật tốt, thực hiện đúng nội quy, quy chế thi. Thành viên Hội đồng thi, Ban giám sát, các ban, các bộ phận giúp việc của Hội đồng thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ quan liên quan bảo đảm việc tổ chức kỳ thi đúng quy định và tuyệt đối an toàn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình thay mặt các thí sinh dự thi phát biểu.

Thay mặt, các thí sinh tham dự kỳ thi, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế kỳ thi, bình tĩnh, tự tin, vận dụng tốt kiến thức và kinh nghiệm của trong quá trình công tác, học tập để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Tại buổi Khai mạc, các thí sinh được phổ biến kế hoạch tổ chức, nội quy thi. Kỳ thi nâng ngạch công chức từ Kiểm tra viên chính lên ngạch Kiểm tra viên cao cấp năm 2023 diễn ra trong 3 ngày từ 6 đến 8/12/2023.

Đại biểu và các thí sinh tham dự Kỳ thi nâng ngạch công chức từ Kiểm tra viên chính lên ngạch Kiểm tra viên cao cấp năm 2023.

Mai Phương


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu