A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng 10/7, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thành viên UBKT Trung ương; đại diện các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn trực thuộc Trung ương; đại diện Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương. Tại các điểm cầu trên toàn quốc, tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cấp huyện và tương đương.

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương đã trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thể chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Trung ương và UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. UBKT Trung ương đã chủ động tham mưu, trình Bộ Chính trị ký ban hành: Quyết định số 139-QĐ/TW, ngày 04/01/2024 về quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quyết định số 164-QĐ/TW, ngày 06/6/2024 về quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; Quyết định số 165-QĐ/TW, ngày 06/6/2024 về quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung hoàn thành việc kiểm tra, thanh tra các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; rà soát và kịp thời kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. UBKT Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 06 tổ chức đảng; yêu cầu 10 ban thường vụ, UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên (có 23.807 cấp ủy viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 131 tổ chức đảng, 922 đảng viên (có 329 cấp ủy viên). UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên (có 1.720 cấp ủy viên); kết luận 613 tổ chức đảng, 2.390 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 95 tổ chức đảng, 1.137 đảng viên. Trong đó, UBKT Trung ương kiểm tra 07 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 13.257 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 7.305 tổ chức đảng. Kiểm tra tài chính đảng về nội dung thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh 870 tổ chức đảng; về nội dung thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 13.814 tổ chức đảng và 117.781 đảng viên.

Đại biểu dự Hội nghị tại Cơ quan UBKT Trung ương.

Về thực hiện nhiệm vụ giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ giám sát chuyên đề 11.771 tổ chức đảng và 42.905 đảng viên (13.221 cấp ủy viên); kết luận 353 tổ chức đảng, 778 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 08 tổ chức đảng và 42 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 8.733 tổ chức đảng và 12.890 đảng viên (có 8.601 cấp ủy viên); kết luận 635 tổ chức đảng, 551 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 16 tổ chức đảng và 25 đảng viên.

Thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo, cấp ủy các cấp đã giải quyết tố cáo 03 tổ chức đảng và 62 đảng viên. UBKT các cấp tiếp nhận, xử lý 12.739 đơn, thư tố cáo, phản ánh tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết tố cáo 11 tổ chức đảng và 352 đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp đã giải quyết khiếu nại kỷ luật của 01 tổ chức đảng và 79 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và 7.858 đảng viên bằng các hình thức. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và 3.147 đảng viên, có 1.078 cấp ủy viên; trong đó, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật 81 tổ chức đảng và 103 đảng viên.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/08/2022 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; chủ động ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai tiếp nhận, xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền…

Cấp ủy và UBKT các cấp đã quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ luân chuyển cán bộ kiểm tra theo Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp được chú trọng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới thiết thực, tạo được sự đồng tình, ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Báo cáo tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần được rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới là: Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của một số cấp ủy, UBKT chậm, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, không kịp thời đề xuất kiểm tra, trong khi thực tế đang diễn ra nhiều vi phạm, nhiều vấn đề phức tạp được báo chí, dư luận phản ánh, cán bộ, đảng viên và nhân dân bức xúc; một số cuộc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng đơn, thư vượt cấp, kéo dài; công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập có nơi còn mang tính hình thức theo kế hoạch; nhiều cán bộ, đảng viên kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định, hướng dẫn...

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hội nghị đã nghe 13 ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị và các điểm cầu. Các ý kiến đều đồng tình và nhất trí cao với báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2024; tập trung làm rõ kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của địa phương, đơn vị; kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc ban hành các quy định, hướng dẫn trong công tác kiểm tra, giám sát…

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chuyển lời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới toàn thể Hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn tới Ngành Kiểm tra Đảng trong những năm qua đã có nhiều đóng góp rất tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời đề nghị Ngành Kiểm tra Đảng, cán bộ kiểm tra các cấp tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong 6 tháng đầu năm 2024. Các cấp ủy, UBKT các cấp đã hoàn thành tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Về phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn Ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Phối hợp tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ giúp việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp giao, đặc biệt trong công tác thẩm định nhân sự, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội các cấp. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Về các đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú cũng giao các đồng chí Thành viên UBKT Trung ương phụ trách các địa phương, đơn vị trực tiếp trao đổi, giải đáp, hướng dẫn các vướng mắc về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát./.

Minh Ngọc – Mạnh Tiến


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu