A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị nghiệm thu cấp Bộ Đề tài Khoa học “Xây dựng văn hóa kiểm tra Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

Sáng 12/6, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp Bộ Đề tài Khoa học “Xây dựng văn hóa kiểm tra Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” (Mã số KHBĐ (2022)-19) do đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm Đtài. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu. 

Tham dự Hội nghị nghiệm thu có các đồng chí: PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; TS Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương; TS Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; PGS.TS Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương…

Quang cảnh buổi nghiệm thu.

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; vì vậy văn hóa kiểm tra Đảng là một bộ phận, biểu hiện cụ thể của văn hóa trong Đảng. Văn hóa kiểm tra được hình thành và phát triển cùng với sự ra đời và trưởng thành của Đảng. Trải qua hơn 75 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng đã thực hiện tốt mục đích, tư tưởng, phương pháp, nguyên tắc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Ngành Kiểm tra Đảng đã không ngừng phát triển và trưởng thành, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, xây đắp nên truyền thống: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy.

Văn hóa kiểm tra của Đảng được xây dựng, phát triển trên nền của văn hóa Đảng và văn hóa Việt Nam. Xét dưới góc độ văn hóa, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cũng hướng tới những giá trị văn hóa đích thực của xã hội. Do vậy, xây dựng văn hóa trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là vấn đề đặt ra cho UBKT các cấp và cho bản thân mỗi cán bộ kiểm tra.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu.

Tại Hội nghị nghiệm thu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc các sản phẩm của Đề tài. Đề tài có ý nghĩa cao về mặt lý luận và thực tiễn; cách tiếp cận liên ngành, khoa học; thực hiện đúng những yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết; có tính mới, tính độc đáo; xây dựng được những khái niệm cơ bản về văn hóa kiểm tra Đảng, xây dựng văn hóa kiểm tra Đảng; với hàm lượng khoa học cao và tính ứng dụng trong thực tế. Từ kết quả nghiên cứu của Đề tài, có thể ứng dụng ngay trước mắt với Cơ quan UBKT Trung ương và mở rộng đến cấp ủy, UBKT các cấp. Sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện Đề tài cần xã hội hóa, có thể xuất bản thành sách để lưu hành rộng rãi trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Cũng tại buổi nghiệm thu, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học đối với các sản phẩm của Đề tài.

Kết luận Hội nghị nghiệm thu, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao các ý kiến tham gia đóng góp thẳng thắn, nghiêm túc của các thành viên Hội đồng nghiệm thu và sự chuẩn bị công phu, chu đáo của Ban Chủ nhiệm Đề tài. Đồng chí nhấn mạnh, đây là một Đề tài có tính ứng dụng cao; nhất trí nghiệm thu cấp Bộ Đề tài; đề nghị Ban Chủ nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh Đtài theo các góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu.

 Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu, chấm điểm và thống nhất nghiệm thu Đề tài đạt kết quả xuất sắc./.

Mạnh Tiến


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu