A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn IA, UBKT Trung ương

Chiều 15/4, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn IA. Các đồng chí: Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đào Thế Hoằng, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương; đại diện cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khu vực Vụ Địa bàn IA; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương...

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn IA, Cơ quan UBKT Trung ương đã trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát Quý II/2024 của các đơn vị, địa phương thuộc Vụ Địa bàn IA.

Vụ Địa bàn IA được phân công theo dõi công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tại 23 địa phương, đơn vị. Quý I/2024, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp khu vực Vụ Địa bàn IA đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức thực hiện toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cụ thể:

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế. UBKT các cấp đã chủ động thực hiện chức năng tham mưu, giúp cấp ủy cấp mình ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đồng thời, tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Lê Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn IA, Cơ quan UBKT Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Về kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên: Cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn IA đã kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng và 09 đảng viên; cấp ủy cấp dưới kiểm tra 295 tổ chức đảng và 2.755 đảng viên, trong đó có 476 cấp ủy viên các cấp, sau kiểm tra phát hiện 12 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt và 05 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 08 tổ chức đảng và 27 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 22 tổ chức đảng và 99 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 311 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng về việc thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí đối với 165 tổ chức đảng và 221 đảng viên.

Về giám sát tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy các địa phương, đơn vị đã giám sát 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên; chỉ đạo cấp ủy các cấp giám sát 85 tổ chức đảng và 1.879 đảng viên, trong đó có 309 cấp ủy viên các cấp. UBKT các cấp giám sát đối với 05 tổ chức đảng và 10 cấp ủy viên, UBKT cấp dưới giám sát 143 tổ chức đảng và 184 đảng viên, trong đó có 162 cấp ủy viên.

Cấp ủy và UBKT các địa phương đã tiếp nhận 11 đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh; quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật 01 đơn khiếu nại kỷ luật đảng.

Cấp ủy các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng và 415 đảng viên; UBKT các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng và 117 đảng viên bằng các hình thức.

Việc kiểm tra về kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập được UBKT các cấp thuộc địa bàn Vụ IA đã chủ động thực hiện, đã kiểm tra đối với 105 trường hợp...

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe 06 ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tham gia Hội nghị, các ý kiến đều thống nhất cao với báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II/2024. Đồng thời, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những vướng mắc, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, nội dung kiểm tra, giám sát có nơi còn chung chung, chưa có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề nổi cộm; đối tượng kiểm tra, giám sát còn ít chưa tương xứng với số lượng tổ chức đảng, đảng viên; còn nhiều UBKT chưa thực hiện việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; công tác lãnh đạo của ban cán sự đảng, đảng đoàn về công tác kiểm tra chưa rõ nét, sự phối hợp với đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế; việc lãnh đạo, chỉ đạo sau kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của môt số cấp ủy chưa thực sự quyết liệt, toàn diện…

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến tham gia của các đại biểu, nhất là những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2024, đồng chí Trần Văn Rón đề nghị các địa phương, đơn vị thuộc Vụ Địa bàn IA tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt các văn bản mới của Đảng về kiểm tra, giám sát; cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp nhất là người đứng đầu cấp ủy cần nâng cao nhận thức trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã ban hành; thực hiện nghiêm các thông báo kết luận của UBKT Trung ương và các cơ quan chức năng với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tăng cường công tác giám sát thường xuyên; tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương…/.

Mạnh Tiến


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu