A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn III, UBKT Trung ương

Sáng 12/4, tại tỉnh Nghệ An, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn III. Các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng, đảng đoàn; các Ban Đảng Trung ương; Đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Nhà nước và Đảng ủy Quân khu 3; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; đại diện lãnh đạo các vụ chuyên đề Cơ quan UBKT Trung ương và lãnh đạo, cán bộ UBKT Tỉnh ủy Nghệ An…

Các đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương cho biết: Vụ Địa bàn III được UBKT Trung ương giao theo dõi 22 đơn vị (trong đó có 07 tỉnh, thành phố và 2 Ban Đảng Trung ương; 3 Đảng đoàn; 4 Ban cán sự đảng; 5 Đảng ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). Hội nghị giao ban được tổ chức nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; trao đổi kinh nghiệm, thống nhất về phương thức, cách làm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Vụ Địa bàn III với các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chào mừng Hội nghị.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã bày tỏ sự vui mừng được UBKT Trung ương lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn III. Đồng chí cho biết, Nghệ An là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, gần 16.500 km2, dân số 3,4 triệu người, là một trong những đảng bộ lớn nhất của cả nước với 1.388 tổ chức cơ sở đảng, gần 200.000 đảng viên, cơ cấu thành phần dân tộc, tôn giáo đa dạng. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương, chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát luôn được tỉnh Nghệ An quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt hiệu quả cao. Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An dự kiến thực hiện 14 cuộc kiểm tra, 8 cuộc giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh phạm. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đến nay, quy mô kinh tế của tỉnh Nghệ An đứng thứ 10 cả nước. Kinh tế duy trì được đà tăng trưởng khá, năm 2023 đạt 7,14%, quý I/2024 ước đạt 6,38%. Thu ngân sách năm 2023 đạt hơn 21.000 tỷ đồng, quý I/2024 đạt 5.900 tỷ đồng…

Đồng chí Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III đã báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát Quý I của các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn III: Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt đồng bộ, đầy đủ các văn bản của Đảng, của cấp ủy và UBKT các cấp theo chương trình, kế hoạch, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Cấp ủy các cấp đã chủ động ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảngđể tổ chức thực hiện và hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Quý I/2024, các ủy các cấp đã kiểm tra 732 tổ chức đảng, 750 đảng viên; qua kiểm tra phát hiện 18 tổ chức đảng và 39 đảng viên có vi phạm. Cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 17 tổ chức đảng, 67 đảng viên.Giám sát chuyên đề 812 tổ chức đảng, 1.036 đảng viên; qua giám sát phát hiện 11 tổ chức đảng và 15 đảng viên có vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng. Việc thi hành kỷ luật của cấp ủy các cấp và chi bộ trong địa bàn được thực hiện nghiêm túc, các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 09 tổ chức đảng và 458 đảng viên (trong đó, cấp ủy viên các cấp là 72)bằng các hình thức kỷ luật: Khiển trách 351; cảnh cáo 67; cách chức 18; khai trừ ra khỏi Đảng 22 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 61 tổ chức đảng và 273 đảng viên; kết luận 43 tổ chức đảng và 194 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng. Kiểm tra 713 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kiểm tra tài chính đảng đối với 01 ban thường vụ tỉnh ủy; kiểm tra thu, nộp và sử dụng đảng phí 549 tổ chức đảng và 4.432 đảng viên. Giám sát 863 tổ chức đảng và 1.015 đảng viên. Giải quyết tố cáo 17 đảng viên và 1 tổ chức đảng. Giải quyết 2 đơn khiếu nại kỷ luật đảng…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương phổ biến, quán triệt một số nội dung quy định về việc giám sát thường xuyên địa bàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương đã phổ biến, quán triệt quy định về công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên địa bàn. Hoạt động giám sát thường xuyên được thống nhất cao trong nhận thức và chuyển biến rõ nét trong hành động cụ thể của mỗi cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên. Tuy nhiên, việc giám sát thường xuyên ở các đơn vị trong địa bàn chưa đồng đều; có nơi việc mời cán bộ địa bàn dự họp chưa thành nề nếp, chưa đi vào trọng tâm, thực chất, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng hiện nay. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã triển khai Quy định 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Hội nghị giao ban đã có 07 tham luận tập trung vào các vấn đề: Kiểm soát tài sản thu nhập, giải quyết các vấn đề điểm nóng khiếu nại kéo dài, công tác luân chuyển cán bộ…

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các địa phương, đơn vị thuộc Vụ Địa bàn III và tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị; đề nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc nhìn nhận các tồn tại, hạn chế, thiếu sót để khắc phục trong thời gian tới. Về phương hướng, nhiệm vụ trong Quý II/2024, đồng chí Hoàng Văn Trà yêu cầu các đơn vị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT; xử lý dứt điểm những điểm nóng, vụ việc phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài; thực hiện chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, rà soát, kiểm tra, kết luật xử lý các sai phạm có liên quan đến các dự án của Tập đoàn FLC, dự án/ gói thầu của Công ty Cổ phẩn tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị thành viên. Quan tâm công tác giám sát thường xuyên và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tiến hành kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2024. Giám sát thường xuyên kịp thời, đôn đốc việc triển khai thực hiện kiểm điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và các nội dung khác theo yêu cầu của UBKT Trung ương tại các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đã ban hành. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cấp trên và của cấp mình với tinh thần phải “đeo bám ráo riết”. Thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời, nhất là thông báo sau các kỳ họp. Quan tâm thực hiện công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ; tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra…

Mai Phương


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu