A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ và công bố Quyết định thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ và công bố Quyết định thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, và các đồng chí trong Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương…

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, định hướng hoạt động khoa học góp phần giúp các ban, cơ quan của Trung ương làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát huy tốt vai trò đấu mối kết nối, tập hợp đội ngũ trí thức là cán bộ các ban, cơ quan Đảng Trung ương tham gia hoạt động khoa học; thực hiện có hiệu quả một số Chương trình khoa học trọng điểm có tính liên ban, liên cơ quan; thực hiện tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ các ban, cơ quan Đảng Trung ương; đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học chuyên đề, khảo sát, điều tra; công tác phối hợp, hợp tác hoạt động khoa học của Hội đồng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực. Có được thành quả đó là do, lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao hoạt động khoa học, phục vụ công tác tham mưu chiến lược. Tại nhiều ban, cơ quan Đảng Trung ương, đồng chí trưởng Ban và các đồng chí Phó Trưởng Ban trực tiếp là chủ nhiệm đề tài, đề án cấp nhà nước, cấp bộ (ban đảng); sự phối hợp hiệu quả, thiết thực của các ban, bộ, ngành nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đối với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương…

PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu đóng góp với các hoạt động của Hội đồng. Trong đó các ý kiến cơ bản nhất trí cao với sự nỗ lực của Hội đồng và các thành viên Hội đồng thời gian qua, đồng thời góp ý một số nội dung như: Cơ chế phối hợp giữa Hội đồng và các ban, cơ quan của Đảng cần chặt chẽ hơn; cơ chế tài chính cho các đề án, đề tài cần tiếp tục đổi mới để phù hợp hơn với thực tiễn…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị: Hội đồng bám sát tình hình thực tiễn xây dựng các nghiên cứu lý luận chính trị đáp ứng các yêu cầu đề ra; nghiên cứu sâu tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên đề ra các giải pháp khoa học trong khi thế lực thù địch luôn luôn tìm cách chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng; làm tốt công tác phối hợp giữa Hội đồng và các ban, cơ quan của Đảng để có những nghiên cứu khoa học chất lượng hơn, phục vụ tốt công tác tham mưu, tư vấn chiến lược; tổng kết lý luận, thực tiễn 40 năm đổi mới; nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của  lý luận khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ cho các cơ quan đảng.

Cùng với đó Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cần tập trung nguồn lực nghiên cứu các vấn đề lớn, thật sự có tầm chiến lược trong trung hạn và dài hạn có tính chất liên ngành; làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, khắc phục tình trạng chậm trễ, đưa các công trình khoa học vào ứng dụng thực tiễn; đẩy mạnh công tác phối hợp nghiên cứu khoa học giữa các ban của Đảng, các học viện, các trường…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định thành phần Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và tặng hoa các đồng chí thành viên Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021 không tiếp tục tham gia Hội đồng./.

Mạnh Tiến


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu