A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương chúc mừng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Vụ Địa bàn III, Cơ quan UBKT Trung ương đến thăm, chúc mừng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh.

Tiếp Đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Ban của Trung ương Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương tặng hoa chúc mừng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước. Suốt 93 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp thanh niên phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ tin tưởng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy xuất sắc vai trò là lực lượng nòng cốt tập hợp bồi dưỡng, định hướng, giáo dục, nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ Việt Nam; chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên đạt hiệu quả ngày càng cao, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo UBKT Trung ương tới đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi thành phần thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong nước và ngoài nước với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên, chủ động, xung kích, sáng tạo,để thanh niên thực sự là lực lượng nòng cốt, là động lực phát triển đất nước.

Minh Ngọc


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu