A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị triển khai Quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 10/8, Đoàn Kiểm tra số 885 của Bộ Chính trị triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; thành viên Đoàn Kiểm tra 885 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phạm Thái Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn IA, Cơ quan UBKT Trung ương, Thư ký Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định 885-QĐNS/TW ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thái Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn IA, Cơ quan UBKT Trung ương, Thư ký Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định 885-QĐNS/TW, ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dự kiến, Đoàn sẽ hoàn thành việc kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10/2023; báo cáo kết quả kiểm tra theo quyết định, trình Bộ Chính trị (qua UBKT Trung ương) trong quý IV/2023.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra lưu ý: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác cán bộ, đó là phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Do đó, thông qua đợt kiểm tra này sẽ đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị.   

Để hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Trà đề nghị: Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng báo cáo tự kiểm tra nêu rõ tính đặc thù về mô hình tổ chức và hoạt động của Đảng bộ; kết quả triển khai nghiên cứu, quán triệt, thể chế hóa, cụ thể hóa trong thực hiện công tác cán bộ của đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu; chủ động bố trí thời gian làm việc thích hợp để Đoàn Kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra, lịch trình làm việc của Đoàn. Đồng thời đề nghị các đơn vị bám sát đề cương báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung được kiểm tra./.

Hải Hà


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu