A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai Kế hoạch kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước, sáng 26/10, Đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai Kế hoạch kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Mai Ngọc Dương, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông báo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW, ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo về kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước và Quyết định số 37-QĐ/BCĐTW, ngày 08/8/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo về thành lập các Đoàn kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước. Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật và việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; làm rõ trách nhiệm, kiến nghị xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm, sự nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc triển khai kịp thời, xây dựng báo cáo tự kiểm tra bám sát Đề cương của Đoàn. Để đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị nội dung kiểm tra cần tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực thi pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong quá trình kiểm tra cần làm rõ một số vấn đề về việc chồng chéo, mâu thuẫn, khó thực hiện trong các luật và văn bản dưới luật; vấn đề tham nhũng chính sách, trục lợi, lợi ích nhóm cài cắm vào một số văn bản quy phạm pháp luật;... cũng như việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong một số lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý sử dụng đất đai; đầu tư công; công tác kê khai tài sản, thu nhập…

Đồng chí nhấn mạnh và lưu ý vấn đề cốt lõi trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là phải làm quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; qua thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cũng như kết quả kiểm tra, rà soát công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại các địa phương, bộ, ngành sẽ giúp công tác hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường kỷ cương, kỷ luật đảng.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Phạm Viết Thanh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của UBKT Trung ương đối với Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của đoàn kiểm tra; yêu cầu các ngành, đơn vị trong tỉnh khẩn trương bổ sung, giải trình bằng văn bản các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành chương trình hành động khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hải Hà


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu