A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định ban hành Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 12/4, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 2768-QĐ/BTCTW, ngày 29/3/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Đức Minh, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quán triệt, triển khai Quyết định số 2768-QĐ/BTCTW, ngày 29/3/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Theo đó, Danh mục vị trí việc làm gồm 15 vị trí được chia thành hai nhóm: Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý (gồm có Phó Bí thư, Trưởng Ban, Chánh Văn phòng, Chủ nhiệm UBKT, Phó Trưởng Ban, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ nhiệm UBKT); Vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành (Chuyên viên chính và chuyên viên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chuyên viên chính và chuyên viên về công tác tuyên giáo, chuyên viên chính và chuyên viên về công tác kiểm tra, chuyên viên chính và chuyên viên về công tác văn phòng). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ Danh mục vị trí việc làm đã được Ban Tổ chức Trung ương ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và phê duyệt, ban hành vị trí việc làm (gồm danh mục, bản mô tả và khung năng lực) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành việc ban hành Danh mục vị trí việc làm trước ngày 15/4/2024 và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương; tiếp tục triển khai xây dựng bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý, hoàn thành xây dựng vị trí việc làm trước 31/12/2025. Quá trình xây dựng vị trí việc làm cần bảo đảm thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng về tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đề nghị: Các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối khẩn trương báo cáo với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, và phối hợp với Ban cán sự đảng, Đảng đoàn để thống nhất các khung chức vụ theo Quyết định số 2768 của Ban Tổ chức Trung ương phù hợp với cơ quan, đơn vị mình; sau đó trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rà soát, tổng hợp, ban hành Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối, bảo đảm thực hiện đồng bộ, kịp thời theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương./.

Minh Ngọc


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu