A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023). Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương với 285 điểm cầu và gần 14 nghìn đại biểu tham dự. Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại 4 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên Cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã được nghe thông tin chuyên đề về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương có vai trò, vị trí rất quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các viện nghiên cứu khoa học nền tảng của đất nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước. Do đó, yêu cầu hiện nay đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối phải phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và củng cố, giữ vững mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân. 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Chuyên đề 2 về “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay” đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận nghiên cứu về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; quan điểm, đường lối của Đảng về vấn đề này trong tình hình hiện nay;đồng thời nêu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương qua việc học tập chuyên đề cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Căn cứ những nội dung được nghiên cứu để tham mưu cho cấp ủy triển khai kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc thù của từng đảng bộ, tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Kiên trì xây dựng văn hoá liêm chính của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng sợ trách nhiệm, sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị. Chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là các học viện, nhà trường và cơ quan nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng, lý giải những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ và đảng viên Cơ quan UBKT Trung ương dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị thông tin chuyên đề là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2/9. Đây cũng là dịp để tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối./.

Minh Ngọc


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu