A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Chiều 8/12, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023 cho đội ngũ cấp ủy, Chủ nhiệm UBKT, cán bộ làm công tác kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, những văn bản của Trung ương mới ban hành là những nội dung quan trọng, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, Đảng ủy Khối luôn quan tâm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, các quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng các cấp. Qua đó, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Năm 2023, Đảng ủy Khối đã ban hành quy trình và bộ văn bản mẫu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu kiến thức, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, nêu vấn đề để cùng thảo luận, hoàn thành tốt nội dung đề ra.

Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên UBKT Trung ương quán triệt văn bản mới tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên UBKT Trung ương và Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối truyền đạt, quán triệt một số văn bản quan trọng của Trung ương được ban hành trong năm 2023 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, bao gồm: Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Đại biểu dự Hội nghị.

Minh Ngọc


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu