A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2024; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí  Trần Văn Rón, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng dự có đại diện cấp uỷ, lãnh đạo UBKT các đơn vị trực thuộc Bộ công an; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị, Cơ quan UBKT Trung ương.

Đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng uỷ Công an Trung ương.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an nhân dân (CAND) đã có nhiều nỗ lực thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành quyết định, kế hoạch, thành lập 10 Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo. Xem xét, xử lý nghiêm minh đúng quy trình, quy định của Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, UBKT các cấp trong CAND thực hiện kiểm tra, giám sát hơn 4.000 tổ chức đảng và 12.700 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND...

Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc 02 đảng bộ công an tỉnh; phối hợp với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cấp uỷ công an các đơn vị địa phương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 03 tổ chức đảng và 70 đảng viên; kết luận 02 tổ chức đảng và 47 đảng viên có vi phạm, trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 34 đảng viên.

UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Đảng bộ công an Trung ương; UBKT đảng uỷ công an các đơn vị, địa phương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức đảng và 92 đảng viên (có 55 cấp uỷ viên); kết luận 72 đảng viên có vi phạm, trong đó vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật 36 đảng viên…

Đồng chí Trần Văn Rón, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương biểu dương những thành tích các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong CAND đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024; kết quả đó đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trần Văn Rón nhấn mạnh thêm một số ý kiến mang tính chất gợi mở, định hướng đối với cấp uỷ, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an nhân dân: Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp uỷ tổ chức đảng, UBKT các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; UBKT các cấp trong CAND cần tham mưu giúp cấp ủy hoàn thiện quy chế, quy định của cấp mình đảm bảo khoa học, đồng bộ, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp với hoạt động của các cơ quan chức năng,  nhất là các lĩnh vực về giải quyết đơn, thư tố cáo, vấn đề nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới...

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy định, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND đồng bộ, liên thông với các văn bản của Trung ương; tạo cơ sở chính trị, hành lang pháp lý để tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Đề án số 12 ngày 5/12/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về "Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; kiện toàn UBKT các cấp đảm bảo cơ cấu, số lượng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong CAND có phẩm chất liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tụy, trách nhiệm.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương châm, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, quy trình, quy định của Đảng. Cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công an đơn vị, địa phương cần chủ động hơn nữa trong công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình địa bàn; tăng cường "tự soi", "tự sửa"; kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để chấn chỉnh, nhắc nhở.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề. Chú trọng nghiên cứu, tổng kết kế hoạch kiểm tra để đúc rút những bài học kinh nghiệm thực tiễn, kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về các chủ trương, đường lối, giải pháp có tính chiến lược, khả thi nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh...

PV


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu