A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vi phạm rất nghiêm trọng vẫn kêu oan

Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và Kế toán, Trường Đại học Đồng Nai, bị UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng vì có nhiều sai phạm trong tham mưu xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán gói thầu mua sắm tài liệu giáo trình  năm 2018 và 2019; hợp đồng cho thuê tài sản công; quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi lớp chức danh nghề nghiệp và các dịch vụ đào tạo; kê khai, trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không đúng quy định pháp luật; cá nhân lợi dụng chức vụ, vị trí công tác chiếm đoạt nguồn thu học phí lớp chức danh nghề nghiệp và tiền tạm thu thuế thu nhập của cán bộ viên chức thời gian dài. Những vi phạm của ông Thanh được xác định rất nghiêm trọng, quá trình các tổ chức đảng xem xét thi hành kỷ luật, ông Thanh lại không nghiêm túc, không cầu thị, thành khẩn.

Nhận quyết định kỷ luật ông Thanh không đồng tình, đã gửi đơn khiếu nại lên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ. Ông Thanh tiếp tục khiếu nại đến UBKT Trung ương với 5 nội dung và cho rằng hình thức kỷ luật quá nặng.

Sau khi xem xét giải quyết 5 nội dung khiếu nại và hình thức kỷ luật của ông Thanh, UBKT Trung ương nhận thấy: Ông Nguyễn Văn Thanh có nhiều vi phạm trong công tác tham mưu cho hiệu trưởng nhà trường, cụ thể: Để ngoài sổ sách số tiền của lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp và các nguồn thu khác là 56.671.982.633 đồng, vi phạm Luật kế toán số 88. Thực hiện hợp đồng gói thầu mua sắm tài liệu giáo trình đã tùy tiện, không báo cáo chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền, vi phạm Luật đấu thầu; mặc dù đã thay đổi nhan đề và số lượng sách so với hợp đồng ban đầu, nhưng khi thanh lý hợp đồng, ông vẫn thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng đã ký trước đó cho Công ty Tri Thức để hưởng số tiền chênh lệch hơn 90 triệu đồng. Xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ căn cứ vào quy định đã hết hiệu lực; trong quy định không quy định mức chi cho từng nội dung cụ thể dẫn đến chi tiêu tùy tiện, không đúng chế độ, vi phạm Nghị định 16 của Chính phủ; một số sai phạm đến nay chưa khắc phục được với số tiền gần 60 tỷ đồng. Kê khai thiếu, kê khai không đầy đủ tổng thu học phí từ các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, điển hình như: Tổng doanh thu của nhà trường phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 53 tỷ đồng, nhưng nhà trường chỉ kê khai hơn 22 tỷ đồng, dẫn đến phải truy thu và bị phạt do khai sai, chậm nộp thuế là hơn 2 tỷ đồng, đồng thời hằng tháng không kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước, kê khai thiếu, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế số tiền hơn 31 tỷ đồng đã vi phạm luật quản lý thuế.

Bản thân ông Thanh lợi dụng chức vụ, vị trí công tác tham mưu cho hiệu trưởng để thu quỹ rút số tiền tạm thu 10% tiền thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, viên chức trường phải thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế hằng tháng, hằng quý để giao cho ông Thanh giữ mà không kê khai nộp thuế trong thời gian 16 tháng liên tục; thu tiền từ các hoạt động liên kết đào tạo, không chỉ đạo nộp kịp thời vào kho bạc Nhà nước mà giao cho ông Thanh để chi cho hoạt động của nhà trường là vi phạm Nghị định 174 của Chính phủ.

Như vậy ông Thanh phải chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu cho hiệu trưởng nhà trường sai quy định dẫn đến các vi phạm nêu trên; bản thân ông còn giữ và sử dụng không đúng số tiền tạm thu thuế của cán bộ, viên chức với số tiền  1.802.700.499 đồng; chiếm đoạt số tiền thu từ các hoạt động liên kết đào tạo của nhà trường trong thời gian dài vi phạm Luật Kế toán, Luật Phòng chống tham nhũng. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Thanh là rất nghiêm trọng cần áp dụng điểm d, khoản 2, điều 41; điểm o, khoản 3, điều 39 của Quy định 69 của Bộ Chính trị đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng. Do đó, việc xem xét xử lý kỷ luật của UBKT Tỉnh ủy và việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của BTV Tỉnh ủy Đồng Nai giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với ông Thanh là hoàn toàn đúng. Hiện nay Tỉnh ủy Đồng Nai đã thống nhất chuyển hồ sơ vụ việc trên đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đây cho thấy ông Thanh đã kinh qua các vị trí công tác, có 25 năm làm Kế Toán trưởng và Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, có nhiều kinh nghiệm nhưng đã không làm tròn trách nhiệm của người đảng viên, người lãnh đạo, cố tình vi phạm các quy định chỉ vì lợi ích cá nhân, gây ảnh hưởng xấu cho môi trường giáo dục nói chung và Trường Đại học Đồng Nai nói riêng, nhưng đã không nhận thức đúng việc làm sai trái của bản thân, vẫn cho rằng mình bị oan. Việc xem xét xử lý giữ nguyên mức kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng là nghiêm minh, giữ kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đồng thời đây là bài học răn đe, giáo dục cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Thu Hiền


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu