A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Làm rõ vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp và các cá nhân liên quan

Qua khảo sát, nắm tình hình, vào đầu năm 2022, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2010-2015 về việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy, công tác kiểm tra, giám sát để UBND huyện Ea Súp làm trái quy định pháp luật đối với việc trục tận thu tại lòng hồ Ea Súp Hạ (huyện Ea Súp, Đắk Lắk); Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy, công tác kiểm tra, giám sát, dẫn đến không chỉ đạo xử lý việc UBND huyện Ea Súp để Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tự ý cho phép người trúng đấu giá tài sản rút tiền đặt trước, không xử lý việc thiếu hụt gỗ trục vớt nêu trong báo cáo kết quả giám sát gỗ trục vớt của HĐND huyện Ea Súp. Và 7 cá nhân liên quan, gồm các đồng chí: Trần Ngọc Quang, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND huyện Ea Súp giai đoạn 2011-2016; Nguyễn Văn Đông, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Ea Súp giai đoạn 2016-2021; Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, nguyên Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ea Súp giai đoạn 2011-2016; Nguyễn Đình Toản, nguyên Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp giai đoạn 2011-2016, 2016-2021; Nguyễn Văn Thuấn, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm, nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ea Súp giai đoạn 2012-2016; Lê Thị Oanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phạm Đức Hạnh, nguyên Huyện ủy viên giai đoạn 2010-2015, 2015-2020, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ea Súp giai đoạn 2011-2016, 2016-2021.

Kết luận kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cho thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 có những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy, thiếu kiểm tra, giám sát, chưa cương quyết chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, dẫn đến các sai phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc trục vớt, quản lý, xử lý gỗ trục vớt trong lòng hồ Ea Súp Hạ; chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng; thiếu kiểm tra, giám sát làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai; công tác giải quyết đơn thư của công dân.

Đối với cc c nhân: Đồng chí Trần Ngọc Quang có vi phạm trong việc triển khai thực hiện dự án khả thi Trung tâm cụm xã Ea Rốk - Ea Lê, huyện Ea Súp theo Quyết định 1750/QĐ-UB, ngày 21/7/1999 của UBND tỉnh; thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, để xảy ra nhiều hạn chế, khuyết điểm trong việc thu hồi, bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và bán đấu giá quyền sử dụng đất ở Trung tâm cụm xã Ea Rốk - Ea Lê, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của một số hộ dân bị thu hồi đất, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kéo dài. Chịu trách nhiệm người đứng đầu chính quyền khi diện tích rừng, đất lâm nghiệp thuộc địa bàn quản lý bị phá, lấn chiếm xâm canh trái phép trong thời gian dài với diện tích lớn. Ký văn bản thống nhất chủ trương và cho doanh nghiệp tổ chức trục vớt gỗ trong lòng hồ Ea Súp Hạ khi đơn vị trục vớt không đủ điều kiện, không đúng quy định của Chính phủ; chịu trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm của UBND huyện trong việc tổ chức trục vớt, quản lý, xử lý gỗ trục vớt từ lòng hồ Ea Súp Hạ; chịu trách nhiệm chính những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm việc giải quyết đơn thư về lĩnh vực đất đai

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, trong công tác quản lý, bán đấu giá gỗ trục vớt tại lòng hồ Ea Súp Hạ chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện và theo quy chế làm việc của UBND huyện, của Huyện ủy; chịu trách nhiệm cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2015-2020 về việc thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bán đấu giá gỗ trục vớt tại lòng hồ Ea Súp Hạ. Không kịp thời chỉ đạo lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm, sang nhượng trái phép tại tiểu khu 267, 268 xã Ea Bung, dẫn đến tình trạng người dân tiếp tục lấn, chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép với diện tích ngày càng lớn. một số quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân không đúng quy định của Luật Đất đai 2013, dẫn đến bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên hủy quyết định và Tòa án nhân dân huyện Ea Súp buộc phải bồi thường, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ dân không đúng quy định; chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm hành vi lấn, chiếm, xây dựng trái phép, có nguy cơ tạo nên sự coi thường pháp luật của người vi phạm và ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của người dân đối với công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai.

Đồng chí Nguyễn Đình Toản chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực phụ trách trong việc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ea Súp tham mưu Chủ tịch UBND huyện ký ban hành văn bản thống nhất chủ trương cho doanh nghiệp tổ chức trục vớt gỗ cành, nhánh còn sót lại trong lòng hồ Ea Súp Hạ không đúng quy định của Chính phủ. Không lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có liên quan làm rõ việc thiếu hụt gỗ giữa 2 lần nghiệm thu gỗ trục vớt từ lòng hồ Ea Súp Hạ và tham mưu UBND huyện chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của UBND thị trấn trong việc thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về tiếp nhận và bảo quản gỗ trục vớt từ lòng hồ Ea Súp Hạ. Chưa tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phối hợp của UBND xã, kiểm lâm huyện với chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp đã xảy ra tình trạng mất rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm với diện tích lớn trên lâm phần quản lý; chưa kịp thời, thiếu quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vi phạm hành chính về đất đai; thực hiện chưa đầy đủ chỉ đạo của UBND tỉnh về quyết định giao đất, giao rừng cho UBND huyện quản lý. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại không dứt điểm làm phát sinh đơn thư kéo dài, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn thiếu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời tổ chức nghiệm thu và kiểm tra khối lượng, chủng loại gỗ trục vớt dưới lòng hồ Ea Súp Hạ (đợt 2) để xác lập sở hữu tài sản nhà nước; không chủ động phát hiện, sơ hở trong quản lý nên không kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền di dời xưởng cưa của doanh nghiệp ra khỏi khu vực bãi gỗ được tập kết từ lòng hồ Ea Súp Hạ; thiếu kiểm tra, giám sát để doanh nghiệp thực hiện không nghiêm túc việc tháo dỡ, di dời xưởng cưa theo Thông báo số 123/TB-UBND, ngày 21/9/2011 của UBND huyện Ea Súp; chịu một phần trách nhiệm trong việc để xảy ra nhiều vụ việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Thị Oanh ký Tờ trình số 511/TTr-STC, ngày 03/11/2014 tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với số gỗ trục vớt dưới lòng hồ Ea Súp Hạ có nội dung chưa đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính; không tổ chức tiếp nhận, quản lý và bảo quản hoặc thuê tổ chức có chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo quản gỗ là tài sản công được trục vớt dưới lòng hồ Ea Súp Hạ, dẫn đến làm thất thoát tài sản của Nhà nước với số lượng lớn.

Đồng chí Phạm Đức Hạnh không triển khai thực hiện và phân công cán bộ của UBND thị trấn Ea Súp phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện để kiểm tra, giám sát việc trục vớt gỗ của doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Ea Súp; không tổ chức thực hiện các nội dung UBND huyện Ea Súp giao (như việc tổ chức tiếp nhận, bảo quản gỗ đợt 1, lập lý lịch, thống kê khối lượng gỗ đợt 2 và tiến hành bàn giao ngoài thực địa, báo cáo kết quả về UBND huyện) nhưng không có ý kiến phản hồi hoặc tham mưu, đề xuất, kiến nghị với UBND huyện bằng văn bản để được xem xét, giải quyết.

Trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ea Súp giai đoạn 2011-2016, đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm có thiếu sót, khuyết điểm trong việc tham mưu UBND huyện về công tác quản lý, bán đấu giá gỗ trục vớt tại lòng hồ Ea Súp Hạ.

Trên cơ sở những khuyết điểm, sai phạm của các tổ chức đảng và nhiều cá nhân; căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk không xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020; đã yêu cầu tổ chức đảng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm các khuyết điểm, sai phạm nêu trên. Đối với các cá nhân, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các đồng chí Lê Thị Oanh, Trần Ngọc Quang, Nguyễn Văn Đông; khiển trách đồng chí Nguyễn Đình Toản; cc đồng chí Phạm Đức Hạnh, Nguyễn Văn Thuấn, Huỳnh Văn Tiếu do đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định, nên không ban hành quyết định thi hành kỷ luật, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc về những khuyết điểm, vi phạm. Liên quan đến vụ việc, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã kiểm tra khi c dấu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và nhiều đảng viên.

Những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp các nhiệm kỳ và nhiều cá nhân có liên quan đã được cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Tuy nhiên, đây là bài học phải trả giá đắt cho việc thực hiện không nghiêm quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát, chưa cương quyết, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, làm rõ hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, nguyên nhân của vụ việc, dẫn đến nhiều sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Qua vụ việc cho thấy, nguyên nhân vi phạm chủ yếu do trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp có việc tinh thần quyết tâm chưa cao, thiếu sâu sát, một số đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy phụ trách lĩnh vực, địa bàn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ được phân công còn hạn chế, chấp hành chưa nghiêm quy chế làm việc của huyện ủy; công tác nắm thông tin, theo dõi, chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy hạn chế, chưa sâu sát, có việc đã chỉ đạo nhưng chưa kịp thời,cương quyết. Cấp ủy thiếu kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, khắc phục những tồn tại, hạn chế của dự án xây dựng Trung tâm cụm xã Ea Rốk - Ea Lê và giải quyết đơn thư khiếu kiện. Đồng thời, các tổ chức đảng trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện, các đảng ủy cấp xã liên quan đối với từng nội dung được kiểm tra chưa phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, UBND xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, trong đó có trách nhiệm của các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, chính quyền, địa phương; năng lực và trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có liên quan hạn chế.

Diện tích tự nhiên và diện tích rừng, đất rừng của huyện lớn nhưng lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng chưa đáp ứng được yêu cầu; các đơn vị chủ rừng có nguồn lực, trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng hạn chế, phần lớn không phối hợp với chính quyền địa phương. Dân di cư tự do vào địa bàn huyện số lượng lớn nhưng việc giải quyết đất ở, đất sản xuất chưa theo kịp tình hình; một số người dân ý thức chấp hành pháp luật chưa cao đã vi phạm Luật lâm nghiệp, Luật đất đai; đối tượng phá rừng, khai thác gỗ trái phép, lấn chiếm đất rừng có nhiều thủ đoạn để đối phó lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, có trường hợp rất manh động. Việc thí điểm cưỡng chế, thu hồi đất khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh đó, có vụ việc xảy ra qua nhiều nhiệm kỳ, đa số cán bộ thực hiện đã nghỉ hưu, một số trường hợp đã mất, tài liệu lưu trữ không đầy đủ, dẫn đến việc khắc phục các tồn tại, hạn chế gặp nhiều khó khăn; khiếu kiện vẫn còn xảy ra. Một bộ phận cán bộ, đảng viên trình độ, năng lực yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đã chi phối, ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp./.

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu