A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng qua kiểm tra

Từ đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua làm việc, nắm tình hình, phát hiện, ngày 3/3/2022, UBKT Huyện uỷ Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) đã quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Thanh Hải nhiệm kỳ 2020-2025 về việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác quản lý đất đai tại địa phương và đồng chí Đào Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hải nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh Hải nhiệm kỳ 2016-2021 về vai trò, trách nhiệm để xảy ra một số người dân xây dựng không đúng mục đích trên đất nông nghiệp, dẫn đến đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Kết quả thẩm tra, xác minh của UBKT Huyện uỷ Ninh Hải cho thấy, Đảng ủy xã Thanh Hải nhiệm kỳ 2020-2025 c những khuyết điểm, vi phạm: Chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; không nghiêm túc chấp hành cc chỉ thị của Đảng về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, dẫn đến công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều hạn chế; do đó, trong 2 năm (2020 và 2021) trên địa bàn xã đã để xảy ra 24 trường hợp vi phạm pháp luật về sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp không đúng với quy họach, kế họach sử dụng đất. Trong đó, có 14 trường hợp xây dựng nhà không đúng mục đích trên đất nông nghiệp nhưng Đảng ủy xã, chính quyền địa phương thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát, không phát hiện, xử lý, đến khi người dân phản ánh, đoàn kiểm tra làm việc mới biết; 10 trường hợp còn lại, UBND xã, ban thường vụ, cấp ủy xã đã tổ chức họp cho chủ trương để xây dựng không đúng mục đích trên đất nông nghiệp, khi đất chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt thông qua quy họach, kế họach sử dụng đất của địa phương (có 1 trường hợp xét cho xây nhà tạm nhưng người dân không đồng ý, dẫn đến gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo).

Đối với c nhân đồng chí Đào Quốc Thắng trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thanh Hải nhiệm kỳ 2016-2021 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng để xảy ra 18 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp; chủ trì, tổ chức họp thành viên UBND xã và đề xuất ban thường vụ, ban chấp hành xem xét, tạo điều kiện 8 trường hợp xây dựng nhà kiên cố và mở rộng cơi nới nhà trên đất nông nghiệp không đúng quy định của pháp luật, trong đó có em vợ của đồng chí. Đồng thời, năm 2011, đồng chí Thắng với cương vị là Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chưa làm tốt vai trò nêu gương về thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bố mẹ vợ xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, sau khi hoàn thiện việc xây dựng nhà, đồng chí sử dụng căn nhà đó cho đến nay mà vẫn chưa chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở không đúng quy định của pháp luật… Những sai phạm của đồng chí Thắng đã tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở địa phương, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.

Xét tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xem xét và xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, UBKT Huyện ủy đề nghị và Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Hải nhiệm kỳ 2020-2025; UBKT Huyện ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Đào Quốc Thắng. Liên quan đến những sai phạm trên, UBKT Huyện ủy đã quyết định kỷ luật khiển trách đồng chí Phạm Xuân Thành, đảng viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hải nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh Hải nhiệm kỳ 2016-2021); Đảng ủy xã Thanh Hải kỷ luật cảnh cáo đồng chí Phạm Văn Thời, công chức địa chính - xây dựng xã. Đồng thời, đề nghị các tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm. 

Những khuyết điểm, vi phạm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Hải nhiệm kỳ 2020-2025 và cc cá nhân có liên quan đã được cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Tuy nhiên, đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Qua vụ việc cho thấy, nguyên nhân vi phạm dẫn đến tổ chức đảng và nhiều đảng viên bị xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật chủ yếu, do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Hải chưa được tập trung, thiếu nhất quán, không kiên quyết trong giải quyết một số vụ việc vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; chưa quan tâm công tác kiểm tra, giám sát về trách nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý đất đai đối với tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc; không bám, nắm quy chế làm việc, hoạt động của ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ nên đã cho chủ trương xây dựng trên đất nông nghiệp không đúng thẩm quyền và vi phạm Chỉ thị 23, ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh”; Luật Đất đai năm 2013; Quy định 69, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm… Đồng thời, chưa thực hiện nghiêm túc cc chỉ thị của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác quản lý đất đai; không làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa phát huy vai trò người đứng đầu chính quyền trong quản lý, điều hành lĩnh vực đất đai; đề xuất trái với pháp luật đất đai; chỉ đạo, xử lý việc xây dựng nhà trái phép chưa kịp thời, quyết liệt.

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng và đảng viên đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện thời gian qua, đã giúp Đảng bộ huyện Ninh Hải, nắm bắt tình hình, đánh giá, rà soát, tổng hợp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Huyện ủy Ninh Hải đã xây dựng, ban hành Nghị quyết số16, ngày 22/3/2023 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, trong đó, xác định quan điểm, mục tiêu và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng phải thực hiện có hiệu quả, như: tập trung chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ và xử lý triệt để việc lấn chiếm đất đai, xây dựng sai phép, trái phép theo quy định Luật Đất đai, Luật Xây dựng; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện cc dự án trọng điểm; tiếp tục quán triệt, tăng cường tuyên truyền cc văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để nắm vững, hiểu, thực hiện đúng, nghiêm túc. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Ninh Hải xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đều có nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với tổ chức đảng, đảng viên gắn với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền… Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn huyện Ninh Hải đã khắc phục, chấn chỉnh tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng công trình sai phép, trái phép, góp phần ổn định tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu