A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi): Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã kịp thời triển khai quán triệt trong toàn Đảng bộ với những nội dung cụ thể, phù hợp. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc việc học tập, sinh hoạt chuyên đề và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm và theo chủ đề, chủ điểm; cam kết thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động và việc làm cụ thể; lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Các đồng chí uỷ viên ban thường vụ, bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị tự giác, gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.

Nhờ làm tốt công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện nên kết quả đạt được khá toàn diện, đồng bộ và đều khắp; 100% các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức và nhiều cá nhân có việc và phần việc làm theo Bác. Đặc biệt, ý thức về làm theo Bác đã trở thành tự giác của các tổ chức trong hệ thống chính trị và cá nhân đảng viên, cán bộ và nhân dân trong huyện; từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và rất nhiều tấm gương “bình dị mà cao quý”… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn xã hội.

Điển hình như việc tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu mỗi tháng được truyền thanh trực tiếp trên toàn huyện; xây dựng và triển khai mô hình “Ngôi nhà cấp ủy”, qua 4 năm đã vận động được hơn 6,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 129 nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức ra quân thực hiện 231 công trình, phần việc với khoảng hơn 132 tỷ đồng và 8.458 ngày công vào dịp sinh nhật Bác và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức Chương trình “Chăm sóc sức khỏe nhân dân và cấp ủy”, khám và cấp thuốc miễn phí cho 2.620 người, với khoảng gần 365 triệu đồng. Mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác hỗ trợ hộ nghèo” được triển khai ở 100% các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đã giúp đỡ được 678 hộ gia đình khó khăn, với hơn 1,2 tỷ đồng. Tổ chức biên soạn và trao tặng hơn 5.000 cuốn “Sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện dùng trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề cho cả nhiệm kỳ.

Việc làm đáng ghi nhận là, ngoài thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác luân chuyển, rèn luyện cán bộ, Huyện ủy Bình Sơn thành lập 17 Tổ công tác với 96 lượt cán bộ tham gia theo Kế hoạch “Bình Sơn, hướng về cơ sở - rèn luyện cán bộ”, qua đó vừa rèn luyện, thử thách cán bộ, vừa giúp các xã, thị trấn giải quyết, khắc phục nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm. Bí thư Huyện ủy và Đảng ủy xã, thị trấn tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân bảo đảm đủ, đúng quy chế, thành công nhất là đã chỉ đạo giải quyết gần 90% yêu cầu, kiến nghị của nhân dân; đặc biệt ngay đầu năm 2019, Huyện ủy triển khai thực hiện mô hình “Nghe dân nói, nói dân tin”, theo đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy gặp gỡ, đối thoại với 38 công dân, đã chỉ đạo giải quyết được 30 vụ việc, đạt hơn 90%.

Để động viên, khuyến khích nhân rộng mô hình, việc làm tốt, gương điển hình… tạo hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng, Huyện ủy Bình Sơn đã khen thưởng cho 56 tập thể, 70 cá nhân là “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; thành lập Câu lạc bộ “Những tập thể và cá nhân học tập và làm theo lời Bác”… Kết quả thực hiện học tập và làm theo Bác đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện Bình Sơn vẫn còn những khó khăn, tồn tại, như: Một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở chưa phát huy hết vai trò, vị trí của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên trong các phong trào, hoạt động chưa được phát huy cao; một số cơ chế, chính sách của cấp có thẩm quyền chưa thật sự phù hợp với thực tế đời sống xã hội nhưng chậm thay đổi; chủ trương thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ “Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác” là việc làm mới, chưa có tiền lệ nên quá trình thực hiện còn lúng túng, gặp khó khăn.

Qua quá trình triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại trong học tập và làm theo Bác, huyện Bình Sơn có thể rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp trong thời gian tới, như sau:

Một là, tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, học tập, sinh hoạt chuyên đề; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của cấp ủy đảng. Phát huy tối đa trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ trong thảo luận, quyết định những chủ trương lớn, vấn đề mới, nhạy cảm và tạo môi trường sáng tạo trong nhân dân, xây dựng ý thức tự giác cách mạng trong nhân dân một cách tự nhiên nhất. Xác định đúng, đủ vai trò, trách nhiệm đảng viên, cán bộ, nhất là người đứng đầu trong nêu gương, xây dựng tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm và thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm và danh dự, luôn đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên hàng đầu; lắng nghe và giải quyết những vấn đề cụ thể với người dân phải kịp thời, thỏa đáng, với tình cảm, sự chân thành và thái độ phục vụ tích cực của người đảng viên, cán bộ của nhân dân.

Hai là, xác lập mối quan hệ chặt chẽ, gắn kết giữa học tập và làm theo Bác, học là cần thiết và học cũng chính là làm theo, làm theo là quan trọng, làm theo để tiếp tục học. Xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác vừa rộng rãi, phong phú, đều khắp, vừa phải xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu thiết thực của đời sống xã hội, bảo đảm phục vụ lợi ích chung của tập thể, của cộng đồng và tính khả thi, hiệu quả, tránh phong trào hình thức.

Ba là, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và xác lập nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Quan tâm định hướng, hỗ trợ để Câu lạc bộ “Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác” hoạt động hiệu quả và từ đây xác lập, xây dựng một số mô hình có phạm vi, quy mô, sức lan tỏa rộng và có chiều sâu hơn./.

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu