A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả sau cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Từ đơn thư tố cáo, tháng 9/2022, UBKT Huyện uỷ Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí: Trần Văn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã, nay là Bí thư Chi bộ thôn Hải Môn; Đặng Thoại, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ xã Nghĩa Hiệp nhiệm kỳ 2020-2025 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy xã; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; quy định những điều đảng viên không được làm.

Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy Tư Nghĩa đã chỉ rõ những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp nhiệm kỳ 2015-2020: Tham mưu Đảng ủy ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chưa đảm bảo theo Quy định 94-QĐ/TW, ngày 3/3/2004 và Quy định 127-QĐ/TW, ngày 1/3/2018 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Không tổ chức họp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy 89/240 kỳ; không thể hiện thảo luận, bàn bạc, chất vấn, làm rõ vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết…

Năm 2017, 2018, không thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; không xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và chuyển đổi vị trí việc làm; Ban Thường vụ Đảng ủy thiếu cương quyết lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các đơn phản ánh, kiến nghị của công dân trong lĩnh vực đất đai qua nhiều nhiệm kỳ trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, không có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng hành chính nhà nước để UBND xã chậm xử lý việc khai thác cát trái phép của Công ty Hiệp Phát, làm thất thoát hơn 100m3 cát; chậm giải quyết, xử lý các trường hợp có hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định còn nhiều hạn chế, khuyết điểm: Chưa thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc và chưa sắp xếp hồ sơ kiểm tra; không tổ chức kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra. Đáng chú ý là, từ năm 2015 đến tháng 6/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong quản lý khoáng sản, đất đai tại địa phương, thiếu minh bạch trong việc mua sắm, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời của xã,... nhưng không cương quyết chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu chỉ đạo kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định nhằm tránh hoài nghi trong nhân dân, đã tạo kẽ hở cho cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Thiếu kiểm tra, giám sát để UBND xã làm chủ đầu tư các công trình trên địa bàn xã không tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng, tự ý điều chỉnh các hạng mục công trình Nhà văn hóa xã; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và trật tự xây dựng trên địa bàn xã là thực hiện không hết trách nhiệm và quyền hạn của Đảng ủy.

Đối với cá nhân các đồng chí: Trần Văn, với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp nhiệm kỳ 2015-2020 và chịu trách nhiệm đối với các vi phạm, khuyết điểm thuộc phạm vi trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; thực hiện quy chế Bí thư Đảng ủy xã đối thoại với Nhân dân; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để UBND xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, đầu tư, giải quyết đơn, thư và các ý kiến phản ánh, kiến nghị; vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Đặng Thoại, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 có vi phạm, khuyết điểm: Chịu trách nhiệm của cấp phó người đứng đầu đối với các khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp nhiệm kỳ 2015-2020 và chịu trách nhiệm chính đối với các vi phạm, khuyết điểm thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công phụ trách trong việc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; không kịp thời tham mưu, chỉ đạo kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ, đảng viên và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở những sai phạm của tổ chức đảng và các cá nhân; căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Huyện ủy Tư Nghĩa quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách. UBKT Huyện ủy Tư Nghĩa kỷ luật khiển trách đồng chí Trần Văn; yêu cầu đồng chí Đặng Thoại kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trước đó (ngày 29/7/2022), Huyện ủy Tư Nghĩa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trần Văn An, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp. Nội dung vi phạm: Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp nhiệm kỳ 2016-2021; với cương vị là Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí An đã vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp nhiệm kỳ 2015-2020; quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm các quy định của Nhà nước trong quản lý đất đai, khoáng sản tại địa phương.

Qua vụ việc cho thấy, nguyên nhân sai phạm chủ yếu do tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp nhiệm kỳ 2015-2020 chưa đúng theo quy định của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đối thoại với Nhân dân chưa đúng với quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Huyện ủy. Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để UBND xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã có nhiều sai phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, đầu tư, giải quyết đơn, thư và các ý kiến phản ánh, kiến nghị; vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, những điều đảng viên không được làm… Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân liên quan đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đảng viên, đến đoàn kết nội bộ, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, vi phạm; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, UBKT Huyện ủy Tư Nghĩa đã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và chuyển đổi vị trí việc làm của cán bộ quản lý thuộc phạm vi quản lý. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; UBND xã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, khoáng sản và trật tự xây dựng; giải quyết dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn xã; việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân theo đúng quy chế và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy theo quy chế, quy định; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tổ chức phân công trách nhiệm trong giải quyết từng công việc; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khi được Ban Thường vụ Đảng ủy phân công. Tăng cường công tác nắm tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, lấn chiếm, tranh chấp đất đai trên địa bàn; chỉ đạo UBND xã rà soát việc lấn chiếm đất đai, xây dựng các công trình trái phép để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Phát huy vai trò trí tuệ tập thể, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

UBKT Huyện ủy Tư Nghĩa cho biết: Trước đây, khi chưa giải quyết tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp và các cá nhân liên quan, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, nhất là giữa đồng chí Chủ tịch UBND xã và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Nhưng qua kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, cá nhân liên quan và thay thế chức danh Bí thư Đảng ủy xã, nội bộ Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp đã đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Hiện nay, Nghĩa Hiệp là xã nông thôn mới, đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao./.

Mỹ Lộc


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu