A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hậu quả do buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý đất đai, xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, dư luận xã hội và thông tin từ các cơ quan chức năng cung cấp, ngày 15/3/2022, UBKT Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Phường 12 và đồng chí Lương Đức Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 12.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh, UBKT Thành ủy đã đánh giá: Phường 12 trong quá trình đô thị hóa nhanh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng; đất nông nghiệp còn nhiều, giá rẻ so với những nơi khác, mặt khác nhu cầu nhà ở tăng cao, lợi nhuận mang lại nên tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, nhà xây dựng một đêm, làm đường trái phép để phân lô bán nền diễn ra nhiều. Ngoài ra, trên địa bàn có nhiều dự án nên công tác giải phóng mặt bằng gặp trở ngại do người dân có đất nằm trong dự án không đồng ý với mức giá đền bù. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán như hai tuyến đường Đô Lương và Phước Thắng diễn ra phức tạp. Trong vòng 9 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022) trên địa bàn Phường 12 đã để xảy ra 139 trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng; trong đó có 60 trường hợp đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, gây khó khăn cho công tác cưỡng chế; gây hậu quả khó khắc phục, tạo thành điểm nóng, bức xúc dư luận.

Với cách làm  “tiếp cận nhanh, kết thúc sớm, kết luận rõ ràng”, UBKT Thành ủy nêu rõ những vi phạm của BTV Đảng ủy Phường 12 và đồng chí Lương Đức Đông. Cụ thể: BTVĐảng ủy Phường 12 thực hiện chưa nghiêm Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 17/10/2011 của Thành ủy Vũng Tàu về tăng cường lãnh đạo ngăn chặn, xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn: Chưa quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên nên hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo việc ngăn chặn, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng trên tại địa phương chưa cao. Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Thành ủy, Đảng ủy Phường 12, nhiệm kỳ 2020-2025, đã ban hành Công văn số 56-ĐU/CV, ngày 23/9/2020 về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn phường, trong đó quy định sáng thứ hai hàng tuần, tập thể BTVĐảng ủy tổ chức họp chuyên đề về công tác đô thị, xây dựng, cùng dự có đồng chí Phó Chủ tịch UBND Phường phụ trách lĩnh vực và công chức địa chính xây dựng. Nhưng việc triển khai thực hiện Công văn này không nghiêm túc, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2023, BTVĐảng ủy mới tổ chức được 10/30 cuộc, còn 20 cuộc không được tổ chức dẫn đến công tác nắm tình hình, chỉ đạo về quản lý đất đai, xây dựng chưa thường xuyên, liên tục, để xảy ra nhiều vi phạm trên địa bàn. Việc BTVĐảng ủy phường giao cho đồng chí Chủ tịch UBND phường chủ trì, báo cáo, UBND phường ghi biên bản cuộc họp, là thực hiện chưa đúng Công văn số 56, dẫn đến việc bị động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc chỉ đạo ngăn chặn vi phạm chưa triệt để, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên nên hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo chưa cao.

Phường 12 thực hiện chưa nghiêm Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong việc xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng trên địa bàn, còn có nhiều hạn chế như: Không lập sổ theo dõi việc tiếp nhận, xử lý thông tin về vi phạm trật tự xây dựng, tình hình cán bộ, đảng viên vi phạm; công tác xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng trên địa bàn chưa quyết liệt, số lượng tổ chức đảng và đảng viên vị xem xét xử lý kỷ luật còn ít so với tình hình vi phạm đất đai, xây dựng trên địa bàn (trong kỳ báo cáo, BTVĐảng ủy phường mới chỉ đạo xem xét xử lý 02 trường hợp đảng viên vi phạm); một số địa bàn khu phố là điểm “nóng” về tình hình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng nhưng chưa chỉ đạo xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

Việc BTV Đảng ủy Phường 12 chưa quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 17/10/2011 và Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Thành ủy; việc chỉ đạo ngăn chặn vi phạm chưa triệt để; thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công vẫn diễn ra, nhiều công trình vi phạm đã đưa vào sử dụng làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng ủy phường. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn của tập thể BTVĐảng ủy Phường 12, cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.  

Đối với đồng chí Lương Đức Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 12, có những khuyết điểm, vi phạm sau: 

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy Phường 12: Chưa chấp hành nghiêm chế độ họp theo Công văn số 56-ĐU/CV, ngày 23/9/2020, của Đảng ủy phường. Cụ thể: Trong thời gian kiểm tra, đồng chí Đông chỉ tham dự 07/10/30 cuộc họp, 20 cuộc họp không được thực hiện do đồng chí Đồng không chủ động thực hiện hoặc chuẩn bị nội dung báo cáo không đầy đủ dẫn đến các cuộc họp không thể tiến hành. Từ tháng 7/2021 đồng chí Đông giữ chức vụ Chủ tịch UBND Phường, mặc dù đã được BTVĐảng ủy nhiều lần nhắc nhở tại các cuộc họp, thậm chí chấn chỉnh bằng văn bản (02 lần), nhưng đến tháng 11/2021, đồng chí mới ban hành Quy chế làm việc của UBND Phường và quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên ủy ban, việc này đã gây nhiều khó khăn cho các đồng chí thành viên khi triển khai thực hiện nhiệm vụ. BTVĐảng ủy phường đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo về đất đai, xây dựng, nhưng đồng chí Đông đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các văn bản này; chưa quan tâm triển khai thực hiện kịp thời một số nội dung chỉ đạo về đất đai, xây dựng của BTVĐảng ủy phường, dẫn đến nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng xảy ra trên địa bàn.

Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí chấp hành chưa nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy phường; việc trao đổi, phối hợp, phân công nhiệm vụ chưa cụ thể, không hiệu quả; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thiếu khoa học; thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ đạo chưa quyết liệt, triệt để dẫn đến tình hình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn vẫn tiếp tục xảy ra, nhiều trường hợp đã được phát hiện từ sớm, nhưng không quyết liệt chỉ đạo xử lý triệt để, dẫn đến công trình vi phạm được tiếp tục hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Trong thời hạn kiểm tra (từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022), trên địa bàn Phường 12 đã để xảy ra 139 trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng; trong đó có 60 trường hợp đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, gây khó khăn cho công tác cưỡng chế, làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng ủy và UBND Phường.

Vi phạm những điều đảng viên không được làm, tự ý chỉ đạo trả lại tang vật vi phạm hành chính do UBND Phường thu giữ tại công trình xây dựng không phép xảy ra trên địa bàn. Với vai trò là Chủ tịch UBND Phường đồng chí Đông đã thiếu gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng chí lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự ý chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi trả tang vật vi phạm hành chính (do UBND Phường thu giữ tại công trình xây dựng không phép của bà Nguyễn Thị Bích Hường, ngụ tại 44/15 đường Nguyễn Gia Thiều, Phường 12) là không đúng quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại Nghị định số 138/2021/NĐ-CP, của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu. Vi phạm này đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân của đồng chí, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng ủy và UBND Phường. 

Xét tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm; đối chiếu với quy định của Đảng về xem xét và xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, UBKT Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu BTV Đảng ủy Phường 12 nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, vi phạm. Đối với đồng chí Lương Đức Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 12, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố Vũng Tàu ban hành quyết định kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức cảnh cáo đối với đối với đồng chí Lương Đức Đông. Quyết định xử lý kỷ luật đảng và chính quyền đối với đồng chí Lương Đức Đông là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở chung đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương về việc buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn dẫn đến bị xem xét kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định. Đây cũng là sự chủ động, quyết liệt của UBKT Thành ủy Vũng Tàu thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của Đảng kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

Hải Hà 


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu