A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ huyện Cầu Kè (Trà Vinh) học và làm theo Bác

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh ngày càng đi vào nền nếp, với nhiều giải pháp sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Kết quả đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Lễ đón Bằng công nhận huyện Cầu Kè (Trà Vinh) đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè cho biết: Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học và làm theo Bác, Đảng bộ huyện đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa và gắn việc học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

Nhằm tạo bước chuyển biến tích cực thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định 2 nội dung trọng tâm là: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phòng chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh giảm biên chế với khâu đột phá là “Tăng cường trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, gắn với học tập và làm theo Bác”. Cùng với đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Với tinh thần “học tập đi đôi với làm theo”, thời gian qua, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học và làm theo Bác, với nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả. Điển hình như: Tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần lồng ghép kể các câu chuyện ngắn về Bác và rút ra bài học kinh nghiệm để cán bộ, công chức, viên chức học tập, làm theo; kết hợp thông tin ngắn gọn về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuần qua và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần. Tại buổi chào cờ sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dự chào cờ đóng góp trên tinh thần tự nguyện đóng góp ít nhất 10.000 đ/người để gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo. Đến nay, các đảng bộ trong huyện đã quyên góp được hơn 85 triệu đồng, hỗ trợ cho 64 học sinh nghèo, vượt khó học giỏi. Hay như, Chi bộ Văn phòng Cấp ủy và HĐND - UBND huyện với mô hình “Thực hiện việc học và làm theo Bác gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức...”, qua đó đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, “nói đi đôi với làm”. Các phong trào “Thanh niên, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết khó khăn, bức xúc của cộng đồng”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Quỹ đồng đội”; “Mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân”... Học và làm theo Bác, nhiều người dân đã tích cực hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tự nguyện góp công, góp của hiến đất, tặng tiền, trị giá gần 300 tỷ đồng phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, các thiết chế văn hóa xã hội của địa phương...

Việc học và làm theo Bác còn giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Cầu Kè tập trung giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm tại địa phương, như: Đổi mới, tinh giản tổ chức, bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, đổi mới cơ cấu cây trồng, phát triển các vùng cây chuyên canh, đạt chuẩn VietGap, giá trị cao, như măng cụt, cam sành, xoài cát chu, bưởi da xanh, dừa sáp...; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Để bảo đảm việc học và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đã tăng cường công lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện 77 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đối với 67 tổ chức đảng và 10 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên đã có những việc làm theo Bác thiết thực, có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra hằng năm có kế hoạch kiểm tra, giám sát tập thể và cá nhân người đứng đầu trên địa bàn các xã; đồng thời phối hợp với Văn phòng Điều phối Tỉnh và các sở, ngành kiểm tra, giám sát về tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, rà soát nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng, hướng dẫn quy trình, thủ tục, xây dựng mô hình phát triển sản xuất, điều tra nhu cầu nhà ở,... thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết hằng quý, 6 tháng, năm gắn với công tác xây dựng nông thôn mới. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới.

Với cách làm hiệu quả, thiết thực, việc học và làm theo Bác tại Đảng bộ Cầu Kè đã tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, thúc đẩy không khí thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, với nhiều thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân giai đoạn 2015- 2020 đạt 13,38%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; tổng giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất đạt 193 triệu/ha/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn dưới 1,6%; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người gần 60 triệu đồng/người/năm,... Đặc biệt, huyện đã về đích Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuối năm 2019, huyện Cầu Kè được công nhận huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Trà Vinh trước 1 năm so với kế hoạch; Đảng bộ huyện đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu của tỉnh năm 2019, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng Khen. 

Dọc đường đến thăm quê hương nữ Anh hùng Út Tịch, thật mừng trước những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cầu Kè đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Với những con đường được liên xã, liên thôn được quy hoạch khang trang, dọc hai bên lề đường là những hàng cột điện với đèn chiếu sáng, pano - áp phích, cờ Tổ quốc, cùng những dãy hoa được trồng, tỉa chu đáo, nở rộ sắc, hương; các công trình trường học, nhà văn hóa, trụ sở, nhà ở với thiết kế hiện đại, khang trang; những vườn cây chuyên canh: Dừa sáp, cam sành, bưởi da xanh,.... trĩu quả, thẳng hàng, trải dài ngút tầm mắt. Thực tế việc làm theo Bác tại Cầu Kè đã đi vào thực chất, nhân dân cần cù lao động, chung sức xây dựng cuộc sống mới giàu đẹp.

Chia tay chúng tôi, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Khải cho biết, tiếp nối truyền thống cách mạng của cha ông, trong giai đoạn đổi mới đất nước ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cầu Kè luôn chủ động đi trước, tự giác học tập và làm theo Bác, cùng chung sức đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương Cầu Kè ngày càng giàu, đẹp./. 

Trường Giang


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu