A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, quản lý

Qua nắm tình hình từ nhiều nguồn, kênh thông tin, tháng 6/2022, UBKT Tỉnh ủy Sóc Trăng đã quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung kiểm tra về trách nhiệm Tổ viên, Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ năng lực, đề nghị Sở Xây dựng trình UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Coffee City làm chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh; trách nhiệm với vai trò là chủ đầu tư trong việc quản lý, điều hành Dự án đóng cửa bãi rác phường 7, thành phố Sóc Trăng và Dự án xử lý triệt để và ngăn ngừa tái phát ô nhiễm tại bãi rác thị xã Vĩnh Châu.

Kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy đồng chí Nguyễn Hoàng Dân đã có những khuyết điểm, vi phạm: Dự án khu nhà ở thương mại Văn Minh tọa lạc ở phường 2, thành phố Sóc Trăng, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tổng diện tích là 9.959,9m2 (trong đó, đất ở đô thị 2.710,3m2, đất trồng cây lâu năm 7.249,6m2) được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI473592, ngày 23/6/2017 do ông Trần Văn Minh đứng tên quyền sử dụng đất. Hình thức xây dựng nhà hoàn chỉnh (bán nhà thương mại). Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nhà ở thương mại chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Ngày 22/2/2017, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 329 về thành lập Tổ chuyên gia theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng (Tổ chuyên gia gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Hoàng Dân làm thành viên). Ngày 13/9/2017, Tổ chuyên gia tổ chức cuộc họp đánh giá hồ sơ năng lực đăng ký làm chủ đầu tư Dự án khu nhà ở thương mại Văn Minh của Công ty TNHH Coffee City do bà Trần Thị Xuân Đào làm Giám đốc đã thống nhất đánh giá: Thành phần hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Coffee City đáp ứng điều kiện để làm chủ đầu tư dự án; đề nghị Sở Xây dựng trình UBND tỉnh công nhận. Kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Dân đã ký tên với vai trò tổ viên. Mặc dù, hồ sơ của Dự án có đính kèm cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Trần Văn Minh sang Công ty TNHH Coffee City nhưng không quy định thời gian khi nào ông Trần Văn Minh thực hiện chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất của ông cho Công ty và theo quy định Luật Nhà ở, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn không có quy định về thủ tục cho cam kết; đồng thời, Dự án chưa chuyển mục đích sử dụng đất ở hoàn chỉnh chỉnh thì lập hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nhưng Tổ chuyên gia thống nhất đề nghị Sở Xây dựng thẩm định chấp thuận chủ đầu tư trình UBND tỉnh.

Như vậy, đồng chí Nguyễn Hoàng Dân với vai trò Tổ viên, Tổ chuyên gia đã thống nhất đánh giá hồ sơ năng lực, đề nghị Sở Xây dựng trình UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Coffee City làm chủ đầu tư Dự án khu nhà ở thương mại Văn Minh (trong khi Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại), là không đúng quy định của Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư 2 dự án, thời gian thực hiện 2015-2020: Dự án bãi rác phường 7, thành phố Sóc Trăng có tổng mức đầu tư được duyệt 40.577.654.946 đồng; qua 2 lần điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư được duyệt 30.435.559.432 đồng; quy mô đầu tư xử lý chất thải rắn hiện hữu tồn đọng trong bãi rác với tổng khối lượng rác cần xử lý 223.992,9m3. Dự án bãi rác Vĩnh Châu tổng mức đầu tư được duyệt 31.712.456.108 đồng; qua 3 lần điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư được duyệt 16.514.000.000 đồng; quy mô đầu tư đóng cửa bãi rác hiện hữu diện tích 9.384m2; xây dựng bãi rác mới diện tích khoảng 10ha.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân được UBND tỉnh phân công điều hành Sở Tài nguyên và Môi trường và theo dõi, chỉ đạo 2 dự án trên. Trong quá trình thực hiện, với vai trò quản lý dự án, đồng chí chịu trách nhiệm giai đoạn (tháng 10/2019 đến tháng 3/2020) trong việc thực hiện chưa nghiêm Quyết định số 2952/QĐ-UBND, ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hình thức quản lý dự án “từ chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án sang chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án”, dẫn đến thực hiện chậm tiến độ, sai so với quy định tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 5/4/2017 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng và một số nghị định liên quan. Đồng thời, chịu trách nhiệm về Dự án bãi rác thị xã Vĩnh Châu đã được phê duyệt, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình nhưng chủ đầu tư chưa chọn được vị trí kịp thời để đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch.

Bên cạnh đó, Dự án bãi rác phường 7, thành phố Sóc Trăng, quá trình điều chỉnh tổng mức đầu tư được duyệt là 25.430.618.932 đồng và đã nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong điều hành thực hiện dự án, đồng chí Nguyễn Hoàng Dân đã ký nghiệm thu thanh toán khối lượng khi công việc chưa thực hiện, không có khối lượng mà nghiệm thu thanh toán với số tiền 6.080.345.057 đồng, là không đúng quy định tại Điều 121 Luật Xây dựng năm 2014 “Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do mình gây ra”.

Trên cơ sở những sai phạm của cá nhân, xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân, hậu quả vi phạm; UBKT Tỉnh ủy Sóc Trăng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Dân. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có khuyết điểm, sai phạm liên quan.

Sai phạm của đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã được cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý; tuy nhiên, đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Qua vụ việc cho thấy, nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí đứng đầu và thành viên được giao nhiệm vụ làm tốt vai trò, chức trách nhiệm vụ được giao, cùng Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, điều hành thực hiện tốt 02 dự án được giao trên sẽ mang lại ý nghĩa, hiệu quả xã hội lớn, góp phần khắc phục triệt để các chất gây ô nhiễm môi trường ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân./.

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu