A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vụ Địa bàn V, Cơ quan UBKT Trung ương phát huy truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc với Vụ Địa bàn V ngày 27/7/2022.

Vụ Địa bàn V được UBKT Trung ương giao theo dõi 12 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Quân khu 5. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọngvề phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là quốc phòng - an ninh của cả nước. Xác định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng nói riêng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung, cán bộ, công chức Vụ Địa bàn V luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, chủ động triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác được giao.

Trong nhiệm kỳ XII và từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, Vụđã tích cực tham mưu, giúp UBKT Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức đảng và 7 đảng viên là cán bộ diện Trung ương quản lý. Trong đó, có nhiều năm số cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt 200% chỉ tiêu được giao. Qua kiểm tra, đã tham mưu các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; chủ động đề xuất UBKT Trung ương chỉ đạo UBKT các tỉnh, thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền. Đồng thời, đã kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 14 ban thường vụ và 14 UBKT tỉnh ủy, thành uỷ, trong đó, một số năm nhiệm vụ này đã đạt đến 150% chỉ tiêu được giao; kiểm tra tài chính đảng 3 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, đã đề xuất tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng cách cấp, xem lại việc thi hành kỷ luật đảng đối với một số tổ chức đảng. Bên cạnh đó, tham mưu, giúp Ủy ban giải quyết tố cáo theo quy trình 2 tổ chức đảng và 7 cán bộ diện Trung ương quản lý (có 5 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng); tham mưu và tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị 3 trường hợp, Ban Bí thư 5 trường hợp và UBKT Trung ương giải quyết 16 trường hợp.

Vụ Địa bàn V chú trọng, tăng cường giám sát thường xuyên, cử cán bộ dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các tỉnh, thành ủy (kể cả hình thức trực tuyến); chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ diện Trung ương quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm, qua nhiều kênh thông tin, kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực Ủy ban, các đồng chí Thành viên Ủy ban phụ trách chỉ đạo, có giải pháp giúp địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, giám sát chuyên đề 17 tổ chức đảng và 40 đảng viên là cán bộ diện Trung ương quản lý (có 8 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng và 1 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng). Qua giám sát, đã phát hiện, có trường hợp vi phạm, kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực Ủy ban kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý và đề nghị cấp thẩm quyền xử lý kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Đồng thời, Vụ đã tham mưu Ủy ban đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 14 đảng viên diện Trung ương, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý; UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật 30 đảng viên và yêu cầu tổ chức đảng có thẩm quyền ở địa phương chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Bêncạnh đó, cử cán bộ tham gia 8 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 8 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tổ biên tập về xây dựng Đề án thực hiện Kết luận 23, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Giúp Uỷ ban tham mưu Bộ Chính trị gợi ý kiểm điểm đối với 9 tổ chức đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thẩm định, hiệp y hàng trăm lượt nhân sự cũng như về công tác cán bộ, phong hàm cấp tướng, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng các danh hiệu bậc cao. Tham gia thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các vụ, đơn vị trong Cơ quan, các địa phương trong khu vực phục vụ tốt và góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vụ đã thực hiện bảo đảm nguyên tắc, mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát, đã chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, khuyết điểm, vi phạm kịp thời sửa chữa, khắc phục, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn ngừa, hạn chế, xử lý nghiêm những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục kỷ luật đảng đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, khách quan, đúng lỗi phạm, có tác dụng răn đe, giáo dục, ngăn ngừa vi phạm. Kết quả kiểm tra, giám sát cũng góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời,phát hiện những vấn đề bất hợp lý về cơ chế chính sách để kiến nghị bổ sung, sửa đổi kịp thời các quy định, quy chế trong quản lý kinh tế - xã hội và quản lý, giáo dục đảng viên.

Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, những năm qua, Vụ Địa bàn V đã chủ động, tích cực tham mưu UBKT Trung ương trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm, đề án, đề tài như: Thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng và Quy định của Bộ Chính trị (khóa XI) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; tổ chức các hội thảo lấy ý kiến tham gia dự thảo “Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng”; “Nhân rộng điển hình tốt về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc quản lý, bảo vệ rừng khu vực Tây Nguyên và vùng phụ cận”. Thực hiện đề án “Tăng cường sự chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Vụ V theo dõi” thuộc chương trình nghiên cứu khoa học của Cơ quan UBKT Trung ương.Đặc biệt, từ đầu năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid -19 phức tạp, Vụ Địa bàn V đã có nhiều giải pháp, cách làm phù hợp nhằm chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, giúp hoàn thành chương trình công tác đã đề ra.

Ghi nhận những thành tích đạt được, nhiều năm liền Vụ  Địa bàn V đã được nhiều cấp khen thưởng; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ, UBKT Trung ương tặng Bằng khen, Cờ thi đua. Chi bộ Vụ Địa bàn V được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen là đơn vị tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Trong buổi thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ Địa bàn V (ngày 27/7/2022), đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Vụ Địa bàn V trong thời gian qua, nhất là tinh thần đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đã đạt được, Vụ Địa bàn V đã góp phần tô thắm trang sử vàng truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”./.

Bài, ảnh: Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu