A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về hành vi “đưa, nhận hối lộ…”

Hỏi: Điểm h, Khoản 3, Điều 16, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/7/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về hành vi “đưa, nhận hối lộ…” sẽ bị xử lý kỷ luật đảng viên bằng hình thức khai trừ.

Vậy, việc đưa và nhận hối lộ đó có phải được định lượng bằng tiền hoặc giá trị tài sản cụ thể là bao nhiêu không?

Trả lời: Tại Điểm h, Khoản 3, Điều 16, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/7/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về việc đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ nếu đảng viên có hành vi đưa, nhận hối lộ…. Tuy nhiên, quy định này không nêu định lượng bằng tiền hay tài sản cụ thể là bao nhiêu thì sẽ bị xử lý.

Do đó, đảng viên có hành vi đưa, nhận hối lộ thì tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm của đảng viên để xem xét, xử lý kỷ luật khai trừ theo quy định nêu trên.


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu