A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thẩm quyền xem xét và bổ sung nội dung vi phạm mới trong giải quyết khiếu nại

Hỏi: Đảng viên A vi phạm làm lộ bí mật nhà nước, Chi bộ kỷ luật khiển trách, đảng viên A khiếu nại lên UBKT huyện ủy. Sau khi xem xét, giải quyết UBKT huyện ủy kết luận, giữ nguyên hình thức khiển trách đối với đảng viên A và bổ sung thêm nội dung vi phạm ngoài những nội dung vi phạm mà chi bộ đã kết luận (vi phạm cũng có nội dung làm lộ bí mật nhà nước), mặc dù các nội dung được bổ sung này không được chi bộ kiểm tra, xem xét, kết luận và đảng viên A cũng không khiếu nại nội dung đó.

Vậy, UBKT huyện ủy kết luận bổ sung thêm nội dung vi phạm đối với đảng viên A như nêu trên có đúng quy định không?

Trả lời: Tại Tiết 5.2.2, Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định phạm vi giải quyết khiếu nại như sau:

“Giải quyết khiếu nại về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật trong quyết định kỷ luật và về nguyên tắc, thủ tục, quy trình, thẩm quyền thi hành kỷ luật mà đảng viên bị kỷ luật có khiếu nại.

Trong quá trình giải quyết, nếu phát hiện đảng viên khiếu nại có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn tố cáo thì cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, quyết định”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu quá trình giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên A, UBKT huyện ủy ngoài việc giải quyết nội dung kỷ luật, hình thức kỷ luật...chi bộ đã quyết định mà phát hiện thêm những nội dung khác ngoài những nội dung chi bộ đã xem xét, kết luận thì UBKT huyện ủy xem xét và bổ sung những nội dung vi phạm mới này đưa vào cùng nội dung kết luận giải quyết khiếu nại đối với đảng viên A là đúng quy định.


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu