A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

Hỏi: Năm 2016, đảng viên A là Trưởng Công an phường Y, thị xã B, tỉnh X đã chỉ đạo không xử lý đơn tố giác tội phạm của công dân M về hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng C. Tháng 8/2019, đảng viên A được bổ nhiệm làm Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh X. Tháng 8/2020, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A và kết luận phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành vi không khởi tố vụ án, khởi tố bị can của đảng viên A. Vậy, trong trường hợp này, đảng viên A có phải kiểm điểm trước Chi bộ Công an phường Y (nơi xảy ra vi phạm của đảng viên A năm 2016) không?

Trả lời: Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Đảng viên sau khi chuyển sinh hoạt đảng sang tổ chức đảng mới, nếu phát hiện hoặc bị tố cáo có vi phạm kỷ luật ở nơi sinh hoạt đảng trước đây mà chưa được xem xét, xử lý thì do tổ chức đảng cấp trên của các đảng bộ nơi quản lý đảng viên trước đây và hiện nay xem xét, xử lý. Việc kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm được tiến hành ở các tổ chức đảng hiện đang quản lý đảng viên đó”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp câu hỏi nêu, vi phạm của đảng viên A xảy ra trong thời gian đang công tác tại Công an phường Y, thị xã B, tỉnh X (sinh hoạt đảng tại Chi bộ Công an phường), nhưng sau khi chuyển công tác lên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh X thì mới phát hiện ra vi phạm trước đó của đảng viên A. Do đó, quá trình xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên A phải được tiến hành ở Chi bộ Phòng cảnh sát kinh tế thuộc Đảng bộ Công an tỉnh X là tổ chức đảng nơi đang quản lý đảng viên A.


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu