A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy trình, thủ tục khai trừ đảng viên đối với trường hợp đã ra nước ngoài sinh sống

Hỏi: Đảng viên A đã ra nước ngoài sinh sống từ cuối năm 2017, không báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền nhưng vẫn đóng đảng phí đầy đủ. Tháng 8 - 2020, UBKT huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận đảng viên A có vi phạm đến mức phải kỷ luật khai trừ. Tuy nhiên, vi phạm của đảng viên A không thuộc trường hợp không cần yêu cầu kiểm điểm trước chi bộ tại Điểm 1.2, Khoản 2, Điều 39, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương.

Vậy, trường hợp này phải xử lý kỷ luật đảng viên A theo thủ tục nào?

Trả lời: Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, có nêu: "Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không áp dụng biện pháp xóa tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng. Cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không để thôi giữ chức".

Tại Khoản 1, Điều 39, Quy định 30-QĐ/TW: "Đảng viên vi phạm kỷ luật phải kiểm điểm trước chi bộ, tự nhận hình thức kỷ luật; nếu từ chối kiểm điểm hoặc bị tạm giam, tổ chức đảng vẫn tiến hành xem xét kỷ luật. Trường hợp cần thiết, cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp có thẩm quyền trực tiếp xem xét kỷ luật".

Trường hợp câu hỏi nêu, do đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ và hiện đang ở nước ngoài sinh sống, không có mặt ở địa phương, không tham gia sinh hoạt đảng nên cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp có thẩm quyền trực tiếp xem xét quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với đảng viên A.

Về quy trình, thủ tục: Không yêu cầu đảng viên phải làm tự kiểm điểm, không phải kiểm điểm tại chi bộ và các tổ chức đảng có liên quan; tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả gây ra để quyết định khai trừ đảng viên vi phạm và thông báo bằng văn bản cho chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt và các tổ chức đảng nơi đảng viên đó là thành viên (nếu có).


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu