A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về việc điều động và chuyển sinh hoạt cho đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật

Hỏi: Đảng viên A là cán bộ khối cơ quan chính quyền của một huyện có vi phạm. Tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đang xem xét, xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, UBND huyện đã ra quyết định điều động đảng viên A sang công tác tại đơn vị khác và đồng chí A được chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng khác.

Vậy, việc điều động và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên A có đúng quy định không?

Trả lời: Khoản 11, Điều 2, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định, như sau:

“Không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong, tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật”.

Tiết 6.3.1, Điểm 6.3, Mục 6, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương thi hành Điều lệ Đảng nêu: “Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên A đang trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật đảng, tức vẫn đang trong quá trình kiểm tra, không được chuyển sinh hoạt đảng chính thức về tổ chức đảng khác. Việc chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên A chỉ được thực hiện sau khi đã có quyết định kỷ luật. Như vậy, việc chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên A nêu trên là chưa đúng quy định.


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu