A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyển hồ sơ để tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định khi số phiếu biểu quyết đề nghị khai trừ không đủ hai phần ba số đảng viên chính thức

Hỏi: Đảng viên A là Điều tra viên đang trực tiếp giải quyết vụ án, đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án để thay đổi tội danh. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 13, Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì vi phạm của đảng viên A tương ứng với hình thức kỷ luật khai trừ. Tuy nhiên, tại hội nghị của chi bộ, kết quả: 2/3 số đảng viên biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật là cảnh cáo, chỉ có 1/3 số đảng viên chính thức biểu quyết đề nghị hình thức khai trừ. Trường hợp này Chi bộ phải xử lý như thế nào ?

Trả lời: Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 38, Quy định số 30, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Trường hợp khai trừ đảng viên, giải tán tổ chức đảng phải được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng cấp dưới đề nghị và được sự đồng ý của trên một nửa số thành viên của tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền quyết định.

Nếu đảng viên vi phạm đến mức phải khai trừ hoặc tổ chức đảng vi phạm đến mức phải giải tán nhưng chưa đủ hai phần ba số đảng viên chính thức của chi bộ hoặc thành viên của tổ chức đảng cấp dưới biểu quyết đề nghị thì chuyển hồ sơ để tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Căn cứ quy định trên, đảng viên A có hành vi vi phạm làm sai lệch hồ sơ vụ án (theo quy định Điểm a, Khoản 3, Điều 13, Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm), vi phạm  tương ứng với hình thức kỷ luật khai trừ. Tại hội nghị xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật đối với đảng viên A, số phiếu biểu quyết đề nghị hình thức khai trừ chỉ đạt 1/3 số phiếu đề nghị hình thức kỷ luật khai trừ, chưa đủ 2/3 số đảng viên chính thức của chi bộ biểu quyết. Theo quy định nêu trên, chi bộ chuyển hồ sơ kỷ luật đảng viên đến tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu