A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ huyện Mèo Vạc (Hà Giang): Học và làm theo Bác bằng những việc làm hướng về nhân dân

Huyện Mèo Vạc (Hà Giang) có diện tích tự nhiên hơnn 584,73 km2, gồm 17 xã và 1 thị trấn, dân số hơn 87 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96,98%. Đảng bộ huyện có 4.334 đảng viên (đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 80,82%), sinh hoạt ở 47 tổ chức cơ sở đảng. Mặc dù đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện đã có ý thức cao trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc đã cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị 05, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh vào tình hình thực tiễn và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Trong đó, công tác tuyên truyền được tăng cường: Huyện đã tổ chức 2 cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua thực hiện, đã nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong các kỳ họp, sinh hoạt chi bộ. Cán bộ đã sâu sát cơ sở, nắm tình hình địa bàn để chủ động giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc; cũng như chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời tổ chức đối thoại với nhân dân định kỳ, lắng nghe và kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Trong 4 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức được 378 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Mèo Vạc chọn khâu đột phá với nội dung “Thực hành chống lãng phí” để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ, các ban xây dựng Đảng hạn chế việc sử dụng xe công. Các ban xây dựng Đảng chủ động phối hợp, cử cán bộ tham gia đoàn công tác liên ngành về cơ sở. Từ năm 2017, Huyện ủy thực hiện việc phân bổ kinh phí cho các ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy, từ đó việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện có hiệu quả, như: Tiền điện hàng tháng của cơ quan giảm (từ 12 triệu còn 7-8 triệu đồng/tháng); sử dụng giấy in tối đa hai mặt… Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị hạn chế làm việc hình thức hội nghị, mà trực tiếp xuống cơ sở gặp gỡ người dân để giải quyết khó khăn, vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Việc làm này đã thay đổi mạnh mẽ phong cách làm việc của lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn theo hướng gần dân, thiết thực, hiệu quả; góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên.

Đối với cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; căn cứ vào vị trí việc làm, lựa chọn nội dung để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác phù hợp. Đảng viên các thôn, xóm, bản đăng ký trực tiếp với chi bộ, bằng những việc làm cụ thể, gắn với cuộc sống. Cụ thể, đăng ký cam kết làm theo năm: Động viên con cháu tham gia đi học đều, không có hiện tượng tảo hôn, phát triển kinh tế chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; cam kết, đăng ký làm trong tháng: Ăn ở hợp vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa hằng ngày, xây dựng chuồng trại sạch sẽ…

Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các cấp ủy đưa việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; thành lập các đoàn kiểm tra theo từng chủ đề đối với 77 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, đã biểu dương những cách làm hay, sáng tạo; chỉ ra những hạn chế, tồn tại để khắc phục, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị. Đến nay huyện Mèo Vạc đã có 31 tập thể, 67 cá nhân, 2 hộ gia đình tiêu biểu được các cấp, các ngành khen thưởng trong học tập và làm theo Bác.

Đoàn viên thanh niên giúp người dân vận chuyển vật liệu làm nhà ở thôn Ha Cá, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vương Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc khẳng định: Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên theo hướng gần dân, phục vụ nhân dân; các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, đời sống thường ngày… Qua  đó đã củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, ở cấp cơ sở chưa thực sự quan tâm, chú trọng đúng mức việc phát hiện, giới thiệu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo xây dựng kế hoạch cá nhân, tập thể sát với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Chú trọng việc thực hiện vai trò “nêu gương” của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh.

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu