A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ nhiệm UBKT gắn bó và sâu sát với cơ sở

Anh Nguyễn Hữu Bình sinh ra và lớn lên ở thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Đại học Luật, anh về công tác tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tam Kỳ (nay là thành phố Tam Kỳ). Sau khi huyện Phú Ninh được thành lập, anh chuyển về công tác tại Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Ninh, lần lượt giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, rồi Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện. Sau đó, anh tiếp tục giữ các chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Đại; Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện Phú Ninh rồi Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Ninh.

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, anh Bình luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Khi mới đảm nhận nhiệm vụ tại Cơ quan UBKT Huyện ủy, anh cũng không khỏi băn khoăn và lo lắng, mặc dù trước đây cũng đã có kinh nghiệm công tác trong ngành thanh tra. Anh cho biết: Hai ngành thanh tra và kiểm tra có những điểm tương đồng, tuy nhiên trong thực tế, mỗi ngành đều có nhiệm vụ và chức năng riêng biệt. Ngoài ra, công việc của Ngành Kiểm tra Đảng còn liên quan trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, do đó đòi hỏi người cán bộ kiểm tra phải có bản lĩnh, am hiểu nghiệp vụ, kiến thức sâu, rộng trên nhiều lĩnh vực.

Với năng lực chuyên môn, sự nghiêm túc, tận tụy trong công việc, anh đã từng bước tiếp cận công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan. Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, anh luôn chủ động nghiên cứu tài liệu, các quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Trung ương, của tỉnh. Bên cạnh đó, anh luôn học hỏi từ những đồng nghiệp đi trước, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thông qua các vụ việc trong thực tiễn. Đồng thời, anh thường xuyên lắng nghe ý kiến của cán bộ kiểm tra ở cơ sở, tham gia các cuộc họp của cấp ủy cấp dưới, tìm hiểu những vấn đề nổi cộm, phát sinh, báo chí phản ánh…

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, anh Bình chủ động, thường xuyên liên hệ, sâu sát với tổ chức cơ sở đảng, nhất là lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để nắm bắt thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên tham mưu cấp ủy, UBKT thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định; lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy từ huyện đến cơ s đã kiểm tra 64 tổ chức đảng và 197 đảng viên; giám sát chuyên đề 60 tổ chức đảng và 171 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 20 tổ chức đảng và 64 đảng viên; giám sát chuyên đề 63 tổ chức đảng và 72 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp ngăn chặn kịp thời tình trạng các tổ chc đảng và đảng viên vi phạm, hạn chế các phát sinh phức tạp; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Những trường hợp sau khi kiểm tra, phát hiện vi phạm đã được xử lý đúng với mức độ vi phạm, giúp tổ chức đảng và đảng viên thấy được lỗi phạm của mình để khắc phục, sửa chữa. Do đó, các kết luận của Huyện ủy và UBKT Huyện ủy sau khi kiểm tra, giám sát được các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghiêm túc; việc phúc tra lại các kết luận này phần lớn cho thấy, các tổ chức đảng và đảng viên đã từng bước khắc phục được các tồn tại, khuyết điểm; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng.

Trao đổi về chuyện nghề, anh Bình kể: Năm 2022, khi là trưởng đoàn kiểm tra của Huyện ủy, anh đã phát hiện sai phạm liên quan đến việc thu tiền của các hộ dân khi xác lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những vấn đề liên quan đến việc lập thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là vụ việc nổi cộm, khiến dư luận, người dân quan tâm. Ngay sau đó, anh đã chủ động đề xuất hướng xử lý với Thường trực Huyện ủy và tiến hành triển khai kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã T.T. Qua nghiên cứu hồ sơ; thẩm tra, xác minh; trao đổi, làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan; Đoàn đã xem xét nội dung, đánh giá mức độ vi phạm; đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng, xét thấy, đồng chí Huyeenj uyr vieenBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã T.T không có yếu tố tư lợi, vụ lợi cá nhân và đồng chí đã hoàn trả lại số tiền đã thu của người dân, công khai xin lỗi người dân. Sai phạm của đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã T.T xuất phát từ việc thiếu hiểu biết, nhận thức về các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng. Để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, UBKT Huyện ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy thi hành kỷ luật đồng chí bằng hình thức khiển trách. Sau vụ việc, đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã T.T đã nhận thức được sai phạm của mình và khắc phục hậu quả.

Gắn bó, sâu sát với cơ sở, một trong những điều anh Bình trăn trở là đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở hiện nay đa số là cán bộ kiêm nhiệm, người hoạt động không chuyên trách; một bộ phận cán bộ chưa có kinh nghiệm, nghiệp vụ, chưa từng đảm nhiệm công tác kiểm tra; một số cán bộ khác sau một thời gian công tác khi đã có kinh nghiệm, bước đầu thành thạo trong công việc lại luân chuyển sang vị trí công tác khác; cơ sở vật chất công tác kiểm tra còn hạn chế… Anh  cho biết đã rất phấn khởi khi thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã ban hành một số nghị quyết, đề án giúp cho công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Cụ thể, tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Tỉnh ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát thể hiện quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, UBKT Huyện ủy đã yêu cầu các UBKT đảng ủy cơ sở cần chủ động trong kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền; đồng thời, trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hằng năm phải giám sát ít nhất 1 cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh công việc chuyên môn, anh Bình được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công phụ trách 2 đảng bộ xã Tam An và xã Tam Vinh. Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Đảng bộ các xã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, anh còn thường xuyên nắm bắt tình hình tại cơ sở, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nhằm nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng Đảng, chất lượng điều hành trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của địa phương. Tại xã Tam An, anh đã cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của xã.

Với sự nỗ lực, phấn đấu trong công tác cùng những thành tích đạt được, anh Bình được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Cơ quan UBKT Huyện ủy Phú Ninh được UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc, tặng Cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua khối các cơ quan tham mưu giúp việc cho Huyện ủy Phú Ninh năm 2022. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ huyện đã góp phần tích cực trong đấu tranh ngăn ngừa sai phạm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng Đảng bộ huyện Phú Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Tấn Toàn


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu