Văn bản pháp quy

Quy định về luân chuyển cán bộ

Số/Kí hiệu So 98-QD/TW
Ngày ban hành 17/10/2017
Ngày có hiệu lực 17/10/2017
Người ký
Trích yếu Quy định về luân chuyển cán bộ
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180207174240.pdf