Văn bản pháp quy

Quy định về luân chuyển cán bộ

Số/Kí hiệu So 98-QD/TW
Ngày ban hành 17/10/2017
Ngày có hiệu lực 17/10/2017
Người ký
Trích yếu Quy định về luân chuyển cán bộ
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180207174240.pdf
Văn bản khác