Sự trâng tráo cuối cùng

Cuối cùng thì cũng đến lúc Háo phải rời bỏ cái chức vụ mà hắn đã chiếm được bằng bao thủ đoạn đê hèn. Nhưng...

Hiệu ứng Đomino II

- Đã là sếp lớn thì sự xếp đặt nào chẳng thành công. Vấn đề là xếp đặt thế nào?; cứ xem nhé - Có người bạo mồm miệng...

Hiệu ứng Domino

Hắn là con của bố hắn, nhưng bố hắn là ai thì cả tỉnh này đều biết. Có điều, người biết nhiều kẻ biết ít; tất cả đều...

Kẻ giấu mặt

Năm Hợm là cái tên người đời đặt cho, còn tên cúng cơm của hắn là Năm Hoi. Hắn là thứ năm trong nhà. Cái tên nghe...