Quyền lực bị...đánh cắp?

Quán nước nhà mụ béo đầu khu tập thể mới sáng ra đã có người trò chuyện xôn xao. Sức nóng của dịch Covid-19 cũng...

“Dẫu hoàng thân quốc thích trái phép...

Từ cuối thế kỷ XVII, ở vùng đất Nam Bộ có nhiều người từ nước Thanh (Trung Quốc, về sau thường gọi là người Hoa)...

Sự trâng tráo cuối cùng

Cuối cùng thì cũng đến lúc Háo phải rời bỏ cái chức vụ mà hắn đã chiếm được bằng bao thủ đoạn đê hèn. Nhưng...

Hiệu ứng Đomino II

- Đã là sếp lớn thì sự xếp đặt nào chẳng thành công. Vấn đề là xếp đặt thế nào?; cứ xem nhé - Có người bạo mồm miệng...