Vui buồn chuyện nghề

Năm 2008, tôi bị ủy ban kiểm tra (UBKT) yêu cầu giải trình về việc làm phóng sự điều tra ở một tỉnh miền núi phía...

Cái hay của "Điếc"

Điếc thì khổ chứ hay cái nỗi gì. Ấy vậy mà lão Tẹo phát hiện ra cái hay của điếc đấy. Đây là một “phát minh” mà...

Phê và tự phê

Cuộc họp thường kỳ của chi bộ tháng này xoay quanh chuyên đề tự phê bình và phê bình. Một ý kiến đưa ra: - Tôi...

Giữa đường thấy chuyện oan sầu chẳng...

Trần Nhân Tông (1258 - 1308) là bậc vua tài và hiền của nhà Trần, trị vì ngôi báu 14 năm, từ năm Kỷ Mão, 1279 đến...