Bệnh chưa có thuốc chữa!

Không hiểu sao dạo này Hớn im hơi, lặng tiếng. Ai hỏi cũng chỉ gật và lắc. Khi họp mời phát biểu cũng không phát...

Thính... “điếc”!

- Anh cho hỏi đồng chí Thính hôm nay có làm việc ở cơ quan không ạ, tôi muốn vào gặp có việc chút? - Thính nào?...

Lên chức nhờ...khóc!?

Tốt nghiệp sư phạm âm nhạc, theo lý thuyết, Thị phải trở thành cô giáo dạy nhạc ở một cơ sở giáo dục nào đó. Nhưng...

Quyền lực bị...đánh cắp?

Quán nước nhà mụ béo đầu khu tập thể mới sáng ra đã có người trò chuyện xôn xao. Sức nóng của dịch Covid-19 cũng...