Văn bản pháp quy

Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Số/Kí hiệu Quy dinh so 109
Ngày ban hành 03/01/2018
Ngày có hiệu lực 03/01/2018
Người ký
Trích yếu Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180207174551.pdf
Văn bản khác