Văn bản pháp quy

Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Số/Kí hiệu So 30-QD/TW
Ngày ban hành 26/07/2016
Ngày có hiệu lực 26/07/2016
Người ký
Trích yếu Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180207172247.doc
Văn bản khác