Văn bản pháp quy

Thông tư quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Số/Kí hiệu Số 03/2020/TT-BNV
Ngày ban hành 20/07/2020
Ngày có hiệu lực 20/07/2020
Người ký
Trích yếu Thông tư quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Thể loại Các văn bản khác
Tài liệu
20200817144216.pdf
Văn bản khác