Kỷ luật bằng hình thức khiển trách Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang

01/06/2020 | 14:01 PM

Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm và Uỷ viên UBKT Thành ủy

29/05/2020 | 09:47 AM

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ của UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương

28/05/2020 | 14:00 PM

UBKT thành uỷ Đà Nẵng kỷ luật cách chức nguyên Trưởng phòng Quản lý các hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng

28/05/2020 | 13:59 PM

UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị kỷ luật khiển trách Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hải Lăng để xảy ra việc khai thác gỗ, phá rừng

28/05/2020 | 08:50 AM

Thành ủy Bắc Ninh tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

28/05/2020 | 08:48 AM

UBKT các cấp huyện Tiên Du thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng

26/05/2020 | 07:36 AM

Đảng uỷ Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau được biểu dương tập thể tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

22/05/2020 | 13:51 PM

Kết quả kỳ họp thứ 39 của UBKT Tỉnh ủy Hải Dương

22/05/2020 | 13:50 PM

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhờ lựa chọn đúng trọng tâm kiểm tra, giám sát

21/05/2020 | 14:44 PM