Quảng Nam: Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 163 đảng viên

25/06/2019 | 14:19 PM

Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ: Chú trọng tự kiểm tra, giám sát

24/06/2019 | 13:45 PM

Trà Vinh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tăng so với cùng kỳ năm 2018

24/06/2019 | 13:44 PM

UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm Trung tá thiếu trung thực trong kê khai lý lịch

21/06/2019 | 13:20 PM

Quận uỷ Hải Châu kỷ luật 24 đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay

21/06/2019 | 13:18 PM

UBKT Tỉnh ủy Long An tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho chủ nhiệm UBKT cấp uỷ cơ sở năm 2019

20/06/2019 | 16:11 PM

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

20/06/2019 | 12:37 PM

Gia Lai: Cảnh cáo Trưởng bản Quản lý Rừng Phòng hộ Nam Sông Ba

20/06/2019 | 12:34 PM

Bình Định: Kỷ luật 2 tổ chức đảng, 98 đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2019

20/06/2019 | 12:33 PM

Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang

19/06/2019 | 14:04 PM