Hội thảo khoa học Đề tài “Nhận diện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi qua hoạt động công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa hiện nay”

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 01:16

Phú Yên kiểm tra, giám sát 231 tổ chức đảng, 17 đảng viên về công tác cán bộ

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 01:12

Hà Nam: UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 7 đảng viên

Thứ Hai, ngày 22/04/2018 18:09

Quảng Ngãi kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn

Thứ Hai, ngày 22/04/2018 18:07

UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận phát động viết tin, bài về công tác kiểm tra, giám sát nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

Thứ Hai, ngày 22/04/2018 18:06

UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang góp ý kiến vào Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Thứ Sáu, ngày 19/04/2018 20:19

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An giao ban công tác kiểm tra giám sát cụm quý I-2018

Thứ Sáu, ngày 19/04/2018 20:17

UBKT Đảng ủy Công an Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I-2018

Thứ Năm, ngày 18/04/2018 23:02

Cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Gia Lai thi hành kỷ luật 18 đảng viên

Thứ Năm, ngày 18/04/2018 23:01

Hưng Yên sơ kết thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra, và nội chính, phòng chống tham nhũng

Thứ Năm, ngày 18/04/2018 22:59