Kỷ luật khai trừ Đảng nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

07/12/2018 | 16:22 PM

Kỷ luật cảnh cáo Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kạn

03/12/2018 | 10:51 AM

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị

16/11/2018 | 11:42 AM

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ và các đồng chí Thường trực Huyện ủy Hương Khê

14/11/2018 | 15:50 PM

Thành ủy Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

13/11/2018 | 16:41 PM

Kiên Giang: Kỷ luật Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Giám đốc Sở Công thương và cán bộ Sở Giáo dục & Đào tạo

13/11/2018 | 14:02 PM

Quảng Trị: Cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa

08/11/2018 | 14:22 PM

UBKT Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

07/11/2018 | 14:48 PM

Quảng Bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

07/11/2018 | 14:47 PM

Quảng Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

06/11/2018 | 15:23 PM