Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ trực thuộc

19/02/2020 | 15:21 PM

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

13/02/2020 | 18:05 PM

Đảng bộ huyện Tam Đường (Lai Châu): Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

12/02/2020 | 09:37 AM

UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát

11/02/2020 | 13:40 PM

Tỉnh ủy Khánh Hòa hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

10/02/2020 | 14:01 PM

Tỉnh ủy Hải Dương triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2020

06/02/2020 | 15:24 PM

UBKT Thành ủy Đà Nẵng tăng cường giám sát kê khai tài sản, thu nhập cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

05/02/2020 | 14:44 PM

Đảng uỷ Dân chính đảng tỉnh Cà Mau hoàn thành Kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc

03/02/2020 | 16:07 PM

Ninh Thuận thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng

31/01/2020 | 14:43 PM

Quảng Nam thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

31/01/2020 | 14:42 PM