Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
Số: 08-QĐ/UBKTTW Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 18/06/2013
Số 1319 -QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành Quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 10/06/2013
Số 09 - HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm 06/06/2013
Số 181-QĐ/TW Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm 30/03/2013
Số 1084-QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 05/12/2012
Số 06-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng 20/06/2012
Số: 68-QĐ/TW Quyết định ban hành Quy chế giám sát trong Đảng 21/03/2012
Số 45-QĐ/TW Quy định thi hành Điều lệ Đảng 01/11/2011
Số 46-QĐ/TW Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI 01/11/2011
Số 59-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư về chế độ, chính sách phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngành kiểm tra Đảng 23/11/2009