Văn bản pháp quy

Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Số/Kí hiệu Số 01-QĐi/UBKTTW
Ngày ban hành 03/05/2018
Ngày có hiệu lực 03/05/2018
Người ký
Trích yếu Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180514104304.pdf
Văn bản khác