Văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Số/Kí hiệu Số 04-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 22/03/2018
Ngày có hiệu lực 22/03/2018
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20180405152737.pdf
Văn bản khác