Văn bản pháp quy

Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Số/Kí hiệu Số 132-QĐ/TW
Ngày ban hành 08/03/2018
Ngày có hiệu lực 08/03/2018
Người ký
Trích yếu Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180323103220.pdf
Văn bản khác