Văn bản pháp quy

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Số/Kí hiệu So 105-QD/TW
Ngày ban hành 19/12/2017
Ngày có hiệu lực 19/12/2017
Người ký
Trích yếu Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180226160642.pdf
Văn bản khác