Văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng

Số/Kí hiệu So 02-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 12/09/2017
Ngày có hiệu lực 12/09/2017
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20180208111058.pdf
Văn bản khác